Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


24 feb 2009

Onderzoek woninginbraken Enschede

Studenten van de Universiteit Twente doen, in samenwerking met de politie en de gemeente Enschede, onderzoek naar woninginbraken in Enschede. Dit onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor vermindering van het aantal woninginbraken.

Het aantal inbraken in Enschede is licht gestegen, van 750 in 2007 naar ruim 800 in 2008. De gemeente beschouwt de stijging niet als zorgwekkend, maar wil wel kijken of het aantal inbraken omlaag kan.

Het onderzoek richt zich op de vraag wat de link is tussen woninginbraken en de fysieke omgeving van de woningen. Daarbij kan gedacht worden aan de straatverlichting, het openbaar groen en aan de ligging van achterpaden. Studenten zullen tijdens het onderzoek (de omgeving van) verschillende woningen observeren aan de hand van een checklist. Hierbij zal onder andere gelet worden op het wegennet en de ontsluiting, de toegankelijkheid van de woning, de zichtbaarheid van de omgeving vanuit de woning en de verkeersstromen. In totaal worden zo'n 1000 woningen in Enschede betrokken bij dit onderzoek.

De resultaten van het onderzoek zijn na de zomer beschikbaar. Afhankelijk van de resultaten, zal het beleid op het gebied van veilig wonen worden aangepast. Veilig wonen is één van de speerpunten van een convenant dat is afgesloten door gemeente, politie en justitie.