Gemeente Cromstrijen


Nieuwe WOZ-waarden bekend

(24-02-2009)

De WOZ-waarde, vermeld als beschikking op uw aanslagbiljet 2009, die eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden eind februari 2009 via SVHW ontvangen, is de waarde van uw pand zoals SVHW die namens de gemeente vaststelde per 1 januari 2008. Dat is een gevolg van de Wet WOZ die voorschrijft dat gemeenten op de WOZ-beschikking een waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder.

Daardoor mag SVHW geen rekening houden met in het jaar 2008 opgetreden wijzigingen van het waardeniveau. De afgelopen jaren is deze wetsbepaling voor belastingplichtigen voordelig geweest omdat de onroerend goed-prijzen steeds zijn gestegen. In de loop van 2008 stagneerden, onder andere door de kredietcrisis, de huizenprijzen. Er wordt zelfs al gesproken over een daling van de huizenprijzen. Deze daling vindt u in de regel nu nog niet terug in uw WOZ-beschikking, omdat SVHW de waarde van uw pand bepaalde met behulp van marktgegevens die het waardeniveau per 1 januari 2008 weergeven.

Taxatieverslag

De marktgegevens op basis waarvan de taxatie is uitgevoerd leest u op uw WOZ-taxatieverslag. Dit taxatieverslag is online in te zien op de internetsite van het SVHW, www.svhw.nl. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch opvragen via het gratis telefoonnummer 0800-0200873.