Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Cultureel erfgoed op maat beleven

24 februari 2009

CATCH Plus brengt Digitale Collectie Nederland dichterbij

Bezoekers van musea en andere cultureel erfgoedinstellingen krijgen gemakkelijker en aantrekkelijker digitaal toegang tot de belangrijkste collecties in Nederland. Dat is het doel van het nieuwe implementatieproject CATCH Plus, dat vrijdag 20 februari zijn kick-off meemaakte.

In het project CATCH Plus wordt de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen op een hoger plan gebracht: het wordt beter mogelijk om in elkaars collecties te zoeken, om gegevens uit te wisselen en om gegevens te verrijken. Dat brengt een integrale Digitale Collectie Nederland, met daarin al ons cultureel erfgoed, een stuk dichterbij.

Binnen CATCH Plus wordt ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd om dit te bereiken. Daarvan is de helft afkomstig van het interdepartementale Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid (PRIMA). De andere helft wordt ingebracht door de partners in CATCH Plus, door het ministerie van OCW en door NWO.

Integraal zoeken in databases met erfgoed

Een voorbeeld: iemand heeft een oud voorwerp dat al generaties lang in de familie is. Diegene zoekt in de database van bijvoorbeeld het Rijksmuseum naar afbeeldingen van hetzelfde voorwerp. Behalve links naar schilderijen, vindt hij ook verwijzingen naar het Instituut voor Beeld en Geluid dat een televisie-uitzending in archief heeft over de betekenis van deze voorwerpen, naar de Koninklijke Bibliotheek die er tal van originele documenten over heeft en naar het Meertens Instituut dat er nog een volksliedje over heeft opgeslagen.

Met één zoekopdracht ontstaat zo een integraal beeld op basis van verschillende databases. Steeds opnieuw kunnen betekenisvolle verbanden worden gelegd en gepresenteerd worden op een wijze die aansluit bij het moment, de doelgroep, het beoogde doel enzovoort.

Van wetenschap naar toepassing

Het project bouwt voort op het lopende onderzoeksprogramma Continuous Access To Cultural Heritage (CATCH). In CATCH hebben geesteswetenschappers, informatici en de erfgoedsector al een unieke samenwerking opgebouwd. De prototypen en de kennis uit CATCH worden nu omgezet in praktische diensten en tools; CATCH Plus maakt, kortom, de vertaalslag van wetenschap naar betrouwbare toepassingen voor de dagelijkse praktijk.

Partners in CATCH Plus

De deelnemende erfgoedinstellingen zijn: Gemeentearchief Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Instituut Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, Meertens Instituut, Nationaal Archief, Naturalis, Rijksmuseum Amsterdam, en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).

De deelnemende kennisinstellingen zijn: Technische Universiteit Eindhoven, Telematica Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam, Max Planck Instituut, Universiteit Twente, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Naar verwachting gaan ook softwarebedrijven meedoen.

..............................

Meer informatie:

* Annemarijke Jolmers (NWO)

* tel.: +31 (0)70 344 07 71, jolmers@nwo.nl

laatst gewijzigd op 24 februari 2009