Trimbos-instituut

PERSBERICHT

Jongerentheater maakt depressie bespreekbaar

Utrecht, 24 februari 2009. In de nieuwe voorstelling Weer-Zin van Theater TRAXX heeft de 15-jarige hoofdrolspeler last van depressieve gevoelens. Hoe moet hij daarmee omgaan, is het van invloed op zijn schoolprestaties, wat kunnen scholen betekenen op gebied van signalering? In de voorstelling worden depressiviteit, eenzaamheid en andere sombere, negatieve gevoelens voor jongeren zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Na de voorstelling wordt de online hulp via www.gripopjedip.nl van het Trimbos-instituut i.s.m. De Jutters, Dimence en Indigo onder de aandacht gebracht. De cursus leert jongeren omgaan met somberheid, onzekerheid en piekeren. Op dinsdag 24 februari is de landelijke persvoorstelling op het Alpha college in Groningen.

Jongeren zoeken niet snel hulp voor hun klachten. Zij durven er niet over te praten. Het taboe is groot. De kans op een echte depressie neemt daardoor toe. Hoewel de online cursus een deel van deze jongeren in een vroeg stadium bereikt, blijft een grote groep nog onbereikbaar. "De samenwerking met TRAXX is voor ons een goede manier om depressie bij een bredere groep jongeren bespreekbaar te maken en het taboe er wat af te halen" licht Rianne van der Zanden toe. Van der Zanden is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en projectleider van Gripopjedip.nl. "Bovendien kunnen na de voorstelling preventiewerkers van GGZ-instellingen, die gripopjedip.nl verzorgen, ingezet worden voor verdere gesprekken met de jongeren over het onderwerp."

Ailina Boeree van TRAXX is verantwoordelijk voor script en regie van Weer-zin: "Vijftien jaar is een leeftijd waar veel jongeren zich in herkennen en zich kunnen inleven. We hebben voor een jongen gekozen, omdat jongens het moeilijker vinden over dit onderwerp te praten dan meisjes. Meisjes blijken zich bovendien goed met het onderwerp te kunnen identificeren, ook al wordt de hoofdrol door een jongen gespeeld." Boeree is blij met de samenwerking met het Trimbos-instituut. "De theatervoorstelling kan gegeven worden op scholen, in zorginstellingen of via welzijns- of GGZ-instellingen. Wij vinden het belangrijk dat jongeren niet alleen een goede en herkenbare voorstelling zien, maar ook handvatten krijgen om er nadien iets mee te doen, als ze bepaalde dingen herkennen bij zichzelf of anderen. Wij zorgen altijd dat er na de voorstelling tijd is om na te praten met mensen die gespecialiseerd zijn in het onderwerp. Door de samenwerking met het aanbod van www.gripopjedip.nl is dit nu nog breder ingebed."


---

------------------------
Trimbos-instituut