VVD


17-2-2009

Prijsvorming landbouwproducten in de EU

Vandaag is in de landbouwcommissie van het Europees Parlement het rapport van de Griekse Europarlementariër Katerina Batzeli aangenomen. Hierin wordt ingegaan op de kloof tussen consumentenprijzen en de prijzen die de landbouwers ontvangen.

VVD-Europarlementariër Jan Mulder heeft hierop voorstellen ingediend die vooral betrekking hebben op de pas verschenen jaarlijkse publicatie van de Europese Commissie over het verschil tussen consumenten- en producentenprijzen en de macht van de verschillende partijen binnen de keten. Jan Mulder is van mening, en nu dus ondersteund door de landbouwcommissie, dat de Europese Commissie meer aandacht moet geven aan individuele producenten in de verschillende lidstaten. Ook moet de Commissie onderzoeken hoe de volatiliteit van de prijzen verminderd kan worden.