Gemeente Leidschendam-Voorburg


Veiligheid

Wijkerbrug en Kerbrug in Voorburg in maart afgesloten

24 februari 2009 - De provincie Zuid-Holland start begin maart 2009 met grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Wijkerbrug en de Kerkbrug. De bruggen liggen over het Rijn-Schiekanaal, meestal De Vliet genoemd. Ze verbinden Voorburg en Den Haag . De werkzaamheden duren ongeveer één maand. Gedurende deze periode zijn de bruggen elk ruim 2 weken afgesloten voor het wegverkeer. Ook voor de scheepvaart is de doorgang grotendeels gestremd.

Om een goede bereikbaarheid voor de omwonenden te garanderen, worden de bruggen niet tegelijk afgesloten. Eerst wordt er aan de Kerkbrug gewerkt en daarna aan de Wijkerbrug. Eén brug blijft dus altijd open voor het verkeer. Tijdens de afsluiting worden omleidingen ingesteld. Omwonenden kunnen hun woningen via een omleiding bereiken. Groot onderhoud is nodig om de bruggen ook in de toekomst veilig en begaanbaar te houden.

Afsluiting Kerkbrug
Als eerste wordt er gewerkt aan de Kerkbrug. Van maandag 2 maart tot en met zondag 15 maart is de brug afgesloten voor het wegverkeer. De brug is voor de scheepvaart gestremd van 2 maart tot en met 15 maart.

Afsluiting Wijkerbrug
De Wijkerbrug is afgesloten van maandag 16 maart tot en met woensdag 1 april. De brug is in deze periode voor de scheepvaart gestremd met bloktijden. Dit wil zeggen dat de scheepvaart gedurende enkele uren per dag doorgang heeft.

Gevolgen voor de scheepvaart
De doorvaart van de bruggen is tijdens de werkzaamheden smaller. De beroeps- en pleziervaart hebben géén doorgang, behalve tijdens de bloktijden die bij de Wijkerbrug gelden.

Bloktijden doorvaart Wijkerbrug 16 maart t/m 1 april Maandag t/m vrijdag 6.30 - 7.30 uur, 12.30 - 13.30 uur en 17.30 - 18.30 uur
Zaterdag 12.00 - 13.00 uur
Zondag géén bediening

Geluidshinder
Hoewel de provincie er alles aan doet om overlast te beperken, kunnen de werkzaamheden enige geluidsoverlast geven. De provincie vraagt omwonenden, weggebruikers en de scheepvaart hiervoor om begrip.

Wat houden de werkzaamheden in?
Vorig jaar heeft de provincie al gewerkt aan de Kerkbrug en de Wijkerbrug. Tijdens deze werkzaamheden zijn de bruggen gereed gemaakt voor het openen en sluiten op afstand en zijn er zogenaamde wachtplaatsen voor de scheepvaart aangelegd. Het is echter ook noodzakelijk om de bruggen zelf onder handen te nemen.

Tijdens het groot onderhoud wordt het deel van de Kerkbrug dat onder het brugdek ligt, de onderbouw, gerenoveerd. Bij de Wijkerbrug wordt het metselwerk aan de walkant onder de brug onderhouden.

Afstemming werkzaamheden
De periode van uitvoering en de omleidingsroutes zijn afgestemd met de gemeente, hulpdiensten, openbaar vervoer en andere direct betrokkenen. Op deze manier wil de provincie komen tot een optimale uitvoering met zo min mogelijk hinder.

Meer informatie
Actuele informatie vindt u op www.zuid-holland.nl/waterwerken. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar waterwerken@pzh.nl.