Arbeidsvoorwaarden Sector Defensie

Vanochtend hebben de staatssecretaris van Defensie en de centrales van overheidspersoneel een definitief onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel in de periode 1 maart 2009 - 1 maart 2010. Dit resultaat wordt in de komende pperiode voorgelegd aan de achterban.

De economische vooruitzichten verslechteren in hoog tempo. Er is een looptijd van een jaar afgesproken. Hierbij wordt gekozen voor een gematigde structurele loonontwikkeling, waarbij de salarissen worden verhoogd met 1,0 procent. Conform de afspraak in het vorige akkoord wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van een volledige dertiende maand door verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5 procent.

Het onderhandelingsresultaat bevat daarnaast onder meer afspraken over acute knelpunten op het gebied van vergoedingen, waaronder buitenlandvergoedingen en afspraken over levensfasebeleid en loopbaanbeleid. Verder is afgesproken dat de cumulatie van UKW en neveninkomsten bij de (semi-) publieke sector zal worden beperkt.

Noot voor redacties (