FNV

PERSBERICHT

FNV en ANBO: "Donners pensioenaanpak is een gifpil"

"Dit is een gifpil." Zo karakteriseert FNV-vicevoorzitter Peter Gortzak de remedie voor de pensioenproblemen van minister Donner van Sociale Zaken. "We gaan een dringend beroep doen op de Tweede Kamer om de minister te corrigeren. Bovendien zullen we de pensioenfondsen waarschuwen niet te overhaast in te gaan op de mogelijkheden die Donner biedt om de hersteltermijn voor de dekkingsgraad van 3 jaar op te rekken naar 5 jaar."

De vakcentrale juicht versoepeling van die hersteltermijn op zich toe. Zij heeft daarop ook aangedrongen. De FNV, o.a. gesteund door Nederlands grootste ouderenbond de ANBO, heeft echter zeer harde kritiek op de voorwaarden die Donner eraan verbindt. Zo moeten fondsen die er niet in slagen de vereiste dekkingsgraad van 105 procent binnen 5 jaar te halen, al meteen in het eerste jaar afstempelen: Dat is pensioenjargon voor het korten van de pensioenuitkering. ANBO-directeur Liane Wubbels: "Het kan niet zo zijn dat we al per juli 2010 de uitkeringen voor ouderen moeten verlagen." Ook fondsen die binnen de 5 jaar met een onverwachte tegenvaller te maken krijgen, moeten van de minister afstempelen.

Gortzak vind dat Donner de wereld op zijn kop zet: "Afstempelen is een uiterste middel. Dat gebruik je als niets anders meer werkt. Het is het sluitstuk van een herstelproces. Donner wil dit paardenmiddel meteen inzetten. Dat is ongekend. Hiermee grijpt deze minister direct en op een onbesuisde manier in de inkomens van mensen in. Ouderen, gepensioeneerden moeten bloeden voor zijn verkeerde dadendrang. Dat laten we niet gebeuren."

FNV Voorlichting/
Paulus Plas: 020 - 58 16 553

ANBO Voorlichting/
Juanita Bouwman: 030 - 233 00 74