Gemeente Waterland

24 februari 2009

Handhavingsambtenaren aan het werk in Waterland

HANDHAVINGSAMBTENAREN AAN HET WERK IN WATERLAND

BOA's houden toezicht op reilen en zeilen in de openbare ruimte

Met ingang van 1 januari 2009 heeft de gemeente Waterland drie Buitengewone Opsporings Amb-tenaren (=BOA's) aangesteld. Deze speciale handhavingsambtenaren houden met name toezicht op het beperken van allerlei vormen van overlast in de openbare ruimte. Vooralsnog gaat het om een proefperiode van zes maanden. Na een inwerkperiode worden de BOA's nu op 25 februari 2009 om 15.30 uur mét hun dienstauto officieel voor het gemeentehuis van Waterland gepresenteerd.

De gemeenteraad heeft besloten om in de begroting van 2009 middelen te reserveren om voor een proef van zes maanden speciale handhavingsambtenaren aan te stellen. Naast het houden van parkeercontroles letten de BOA's ook scherp op vernielingen, graffiti, zwerfvuil, illegaal plakken en andere vormen van overlast. Bovendien houden zij de veiligheid bij grote evenementen in de gaten. Op verzoek van de gemeenteraad worden er niet vanaf het begin bekeuringen uitgedeeld maar spreken zij het publiek eerst alleen aan op hun gedrag. Over niet al te lange tijd worden bij overtredingen wel processen verbaal opgesteld.

Inmiddels zijn Nico Semplonius, Egbert van den Brink en Hanneke Leijen via de firma MV-All als BOA's aangesteld. Zij zijn telkens als een koppel van twee actief in de gemeente Waterland. Als de proefperiode positief wordt afgesloten, besluit de gemeenteraad of de gemeente Waterland zelf BOA's in vaste dienst neemt.

---