Productschap Margarine, Vetten en Olien (MVO)


24.02.2009

EU-Commissie overweegt sanctie tegen biodiesel uit VS

De Europese Commissie is van plan om medio maart 2009 handelssancties af te kondigen tegen biodiesel die afkomstig is uit de Verenigde Staten. Dat schrijft De Tijd.

De VS subsidiëren en dumpen de biobrandstof op de Europese markt. Een deel van die brandstof wordt ingevoerd via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

De Europese producenten luiden al langer de alarmbel over de scheefgetrokken concurrentieverhoudingen. Uit hun cijfers blijkt dat de Amerikaanse export naar Europa gestegen is van 1,05 miljoen ton in 2007 naar 1,5 miljoen ton in 2008. De Amerikaanse overheid gunt de eigen producenten een stevige subsidie, tot 200 per ton.

De Europese Commissie overweegt nu een antidumpingsheffing van 2 tot 19 euro per 100 kilogram en een anti-subsidieheffing van 23 tot 26 euro per 100 kilogram. Volgens de voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kan een lidstaat een andere lidstaat een extra heffing opleggen in het geval dumping bewezen is.

Klik hier en hier voor meer informatie.