Syntens

âGemeenten, banken en ondernemers slaan handen ineen om crisis te overlevenâ¦â En âGreen Deal moet Achterhoek redden.â De kranten stonden er twee weken geleden bol van. De Green Deal, of ook âhet nieuwe denkenâ stond centraal tijdens een bijeenkomst waar bestuurders, bankiers, ondernemers en vakbonden uit de Achterhoek aan deelnamen. In een fabriekshal, aan kleine cafétafels. Adviseurs van Syntens begeleidden het proces.

Uit de unieke samenwerking is een aanvalsplan ontstaan. Een aantal acties uit dit plan wordt ook door Syntens verder uitgewerkt. Neem bijvoorbeeld âLean ondernemen/kostenbewust ondernemen in de Achterhoekâ. Gericht hieraan werken kan al gauw 25% besparing opleveren. Syntens faciliteert een aantal 'leangroepen' die bestaan uit circa zes bedrijven die elkaar adviseren hoe ze slimmer en kostenbewuster kunnen produceren. Elke deelnemer treedt een keer als gastbedrijf op waarbij de groep op zijn probleemstelling ingaat. En er is onlangs een 'leanlectoraat' opgericht bij de HAN waarmee Syntens samenwerkt. Achterhoekse bedrijven worden uitgenodigd zich te melden.

Duurzame mens
Een ander thema is de duurzame mens. En dat is een gezonde mens, met alles daaromheen. Vanuit de gemeente Bronckhorst komt het initiatief om samen met een aantal organisaties concrete plannen te smeden rondom het vooropstellen van 'de gezonde mens' in de regio. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het opzetten van een Achterhoekse versie van Health Valley Café en het organiseren van ontbijtsessies voor ondernemers. En Syntens is sinds 2008 actief bezig met sportinnovatie en richt zich specifiek op mkb-bedrijven in en rond de breedte- en topsport. Met sportbonden, sportvertegenwoordigers en opleidingen worden mogelijkheden onderzocht, waarbij ouderen, fitness, health en sportmarkt-groeimarkt centraal staan.

Tupperware-parties
Tijdens de werkfabriek in Ulft was één van de ideeën ook om meer 'tupperware-parties' voor ondernemers te organiseren of tot leven te laten komen. Kleine, deels zichzelf organiserende, netwerkjes die in wisselende samenstellingen met elkaar meedenken, samenwerken en elkaar inspireren met betrekking tot een thema. In de Achterhoek zijn in dit kader DNN (Kitty Tenten) en maXmo (Jan Eikelenboom) gestart met de voorbereidingen voor een evenement in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, speciaal gericht op micro bedrijven/ZZP'ers in de Achterhoek. Eénpitters worstelen vaak met ondernemersvragen en
-vaardigheden. Syntens heeft via linkedIn ook contact met een aantal éénpitters rond Doetinchem. Syntens ondersteunt ze bij het opzetten van een netwerk. Het voorstel is deze twee initiatieven te koppelen in een soort platform, waar uit 'tupperware-parties' georganiseerd kunnen worden om het ondernemen in de Achterhoek aantrekkelijker te maken en te houden.

Digikring en vervoersconcepten
Het idee, Centrum voor Jong Ondernemerschap, is als initiatief opgepakt door Rolf Winter van OYL in Borculo om jonge ondernemers in Achterhoek te krijgen en te houden. Syntens gaat hem daarbij helpen. Saxion Hogeschool, het mobiliteitscentrum, gemeente Doetinchem, Jonggedaan, Juniorkamer de Berkellanden en Young Buiness Professionals worden erbij betrokken. Ook wordt door Syntens, als initiator van het ICT-netwerk Digikring 2.0, gekeken over dit netwerk ook in de Achterhoek kan ontstaan. Ook kan aansluiting worden gezocht met het Breedband-initiatief van Jaap van Til in de Achterhoek. Syntens heeft ook contact met een vervoersbedrijf (Gelres) in Groenlo dat ideeën heeft voor vervoersconcepten van en naar industrieterreinen. Een ander bedrijf en ook Raymond Wentink heeft ideeën over vervoer van huis tot aan station met een elektrische fiets. Syntens gaat kijken of hier een clustersamenwerking uit voort kan komen.

Vol vertrouwen
Herman Kaiser, voorzitter van de regio Achterhoek en burgemeester van Doetinchem is positief over alle activiteiten. In Trouw zegt hij: âals de Green Deal in de Achterhoek niet slaagt, waar dan wel?â Ook de ondernemers zijn vol vertrouwen de besprekingen ingegaan. Eén van hen zegt de samenwerking uniek te vinden: âZoiets ben ik nog nooit eerder tegengekomen.â

Meer weten?
Meer weten over Green Deal? Meer weten over de rol van Syntens? Neem contact op met Margret Klein Holkenborg, bereikbaar op het Syntens-telefoonnummer 088 â 444 0 167. Of bekijk een verslag van de bijeenkomst.