Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Antwoorden op kamervragen van Zijlstra over de Salon Hair-remover

Antwoorden op kamervragen van Zijlstra over de Salon Hair-remover

Kamerstuk, 24 februari 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

24 februari 2009

VGP-K-U-2910424

Antwoorden van minister Klink op de vragen van het Kamerlid Zijlstra (VVD) over de Salon Hair-remover (29 januari 2009).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de uitzending van Knelpunt over de Salon Hair-remover?

Antwoord 1
Ja

Vraag 2

Wat is uw mening over het gegeven dat een apparaat met een klasse 3B laser vrij verkrijgbaar is, terwijl laserpennen al verboden zijn vanaf klasse 2?

Antwoord 2

Laserpennen en -producten worden geclassificeerd op basis van een norm . Laserpennen zijn verboden bij klasse 3R, 3B en 4. In principe is een klasse 3B laserpointer niet geschikt voor consumentengebruik. Of de Salon Hair-remover daadwerkelijk een klasse 3B laser betreft en of het risico ook voor dit apparaat geldt, wordt door de VWA onderzocht.

Vraag 3

Kunt u aangeven welke procedures de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hanteert als een dergelijk product op de markt wordt gebracht?

Antwoord 3

Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om geen onveilige consumentenproducten in de handel te brengen. Dit is geregeld is de Warenwet. De VWA ziet hierop toe en werkt hierbij risicogericht. Dit gebeurt op basis van marktonderzoeken, maar ook naar aanleiding van klachten, incidenten en meldingen. Nieuwe ontwikkelingen in de markt worden gevolgd. Indien noodzakelijk vindt er onderzoek plaats, zoals in dit geval bij de thuislaser. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kunnen indien nodig stappen tegen de verhandeling van dit product worden ondernomen.

Vraag 4

Deelt u de mening dat bij een dergelijk product veel eerder, feitelijk voor het op de markt brengen, onderzoek gedaan moet worden door de VWA?

Vraag 4 en 7

Nee, zoals ook al bij de beantwoording van vraag 3 is beantwoord is het in de handel brengen van veilige consumentenproducten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
Echter een ontharingslaser is een betrekkelijk nieuw product, waarmee haren permanent verwijderd kunnen worden. Het product wordt met name gebruikt door schoonheidsspecialistes of dermatologen, die hier een opleiding voor hebben gevolgd. Sinds september 2008 is er een `thuis' laser voor permanente ontharing op de markt, die door de consument wordt bediend.
Op dit moment wordt op EU niveau overwogen dergelijke producten te laten vallen onder de medische hulpmiddelenwetgeving vanwege het feit dat het product tevens een medische toepassing heeft of kan hebben. . Voor medische hulpmiddelen is, in tegenstelling tot consumentproducten, onderzoek aan een product, voordat het op de markt komt, wel vereist.

Antwoord 5

Kunt u aangeven waarom de VWA bij dit product pas tot een onderzoek is overgegaan nadat deze instantie is gebeld door het programma Knelpunt?

Antwoord 5

De VWA onderzoekt de thuislaser al sinds september 2008. Aanleiding hiervoor was berichtgeving in Trouw . Sindsdien is zij in contact geweest met experts op dit gebied en is er een onderzoeksprotocol ontwikkeld.

Antwoord 6

Is deze zaak voor u aanleiding om te bekijken of de procedures bij de VWA verbeterd moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen?

Antwoord 6

Nee, de procedures bij de VWA lopen naar behoren en het product wordt onderzocht. Op basis van het onderzoek is de VWA bevoegd, om indien nodig, stappen tegen het product te ondernemen. De vraag over het al dan niet testen van het product, voordat het op de markt komt, heeft geen relatie met de procedures van de VWA.

Antwoord 7

Deelt u de mening dat dit product pas vrij verkrijgbaar mag zijn nadat een deugdelijk onderzoek door de VWA is afgerond? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om te zorgen dat dit product zo snel als juridisch mogelijk is van de markt wordt gehaald?

Antwoord 7

Zie het antwoord op vraag 4.


1. NEN-EN 60825-1:2007, Veiligheid van laserproducten, Deel 1 Apparatuurclassificatie en eisen

2. Er zijn laserapparaten bekend die worden gebruikt om spataderen of couperosete verwijderen

3. Response to the Public Consultation on The Recast of the Medical Device Directives, 31 juli 2008. p5. `It could be considered to also include appliances or equipment, which are used for both medical and aesthetic purposes and are currently under the scope of the MDD only for their medical application. Examples are laser and other equipment, which is also used to peel the skin, to remove tattoos and to remove hair'.

4. Trouw, zaterdag 13 september, p.1. `Thuislaser is geen speelgoed'.