Rechtbank Alkmaar


Gevangenisstraf en TBS voor kinderporno en kindermisbruik

24 februari 2009

De rechtbank heeft vandaag een 47-jarige man veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging wegens het plegen van ontucht met twee kleine kinderen, het vervaardigen en in bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderporno en het bedreigen van zijn ex-vrouw met de dood. Ten aanzien van de ontucht met een derde kind is de rechtbank tot vrijspraak gekomen omdat daarvoor onvoldoende bewijs voorhanden was.

Bij de hoogte van de straf heeft de rechtbank onder meer rekening gehouden met het feit dat het seksueel misbruik zeer jonge kinderen betrof, die hiervan op latere leeftijd ernstige nadelige gevolgen kunnen ondervinden. Bovendien heeft de man kinderpornografisch materiaal in zijn bezit gehad met een weerzinwekkend karakter, waarbij het eveneens ging om kleine tot zeer kleine kinderen.

Uit het persoonlijkheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd op grond van een psychische stoornis. De man is eerder veroordeeld in verband met zedendelicten en is daarvoor onder behandeling geweest, kennelijk zonder het beoogde resultaat. De kans op herhaling wordt groot geacht.

Om herhaling in de toekomst te voorkomen heeft de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd. Ambulante behandeling werd door alle betrokken deskundigen als ontoereikend bestempeld.

De rechtbank komt tot een lagere gevangenisstraf dan de 6 jaar die de officier van justitie heeft geëist, aangezien zij heeft geoordeeld tot vrijspraak van één van de tenlastegelegde feiten en omdat zij het belangrijk vindt dat zo snel mogelijk met de behandeling kan worden begonnen. Niettemin heeft de rechtbank een forse gevangenisstraf aangewezen geacht vanwege de ernst van de feiten.

Einde bericht

Contactpersoon: mr. J.F. Aalders, persrechter

Telefoon: 072-5274 879

Bron: Rechtbank Alkmaar
Datum actualiteit: 24 februari 2009 Naar boven