Kinderen in ontwikkelingslanden onnodig naar blindenscholen

24/02/2009 13:49

Eye Care Foundation

Amsterdam, 24 februari 2009

Kinderen in ontwikkelinglanden die slechtziend zijn en niet geholpen worden, lopen een leerachterstand op. Door oogonderzoek al in een vroeg stadium op scholen in te voeren en de kinderen indien nodig van brillen te voorzien, worden hun kansen vergroot. Op de langere termijn worden zo ook de negatieve maatschappelijke gevolgen van onvoldoende onderwijs beperkt.

Wereldwijd probleem

De WHO schat dat er (naast de 31 miljoen blinden) 60 miljoen mensen in ontwikkelingslanden slechtziend zijn en daardoor afhankelijk van anderen. Bij een groot deel van de kinderen, in een land zoals Cambodja, worden oogafwijkingen en oogziektes te laat ontdekt door gebrek aan adequaat getrainde staf, geld en middelen. Kinderen lopen daardoor een leerachterstand op die niet meer in te halen is. In een aanzienlijk aantal gevallen worden ver- of bijziende kinderen bij gebrek aan een goede bril zelfs op blindenscholen geplaatst, terwijl ze daar niet thuishoren.

Het aanmeten van een bril, een eenvoudige en doeltreffende maatregel, kan voorkomen dat een oogafwijking ernstige gevolgen heeft.

Hulp Nederlandse overheid

Samen met lokale overheden zet Eye Care Foundation programma's op om op de scholen kinderen in vroeg stadium te onderzoeken. Naast oogheelkundige staf wordt ook onderwijzend personeel getraind om oogafwijkingen te herkennen en kinderen door te verwijzen. Maar in veel ontwikkelingslanden is een groot gebrek aan voldoende capaciteit om ogen te meten en daarnaast om brillen voor te schrijven.

Eye Care Foundation vindt dat dit probleem, in het kader van de ondersteuning van onderwijscapaciteit en het bestrijden van armoede, ook door de Nederlandse overheid onderkent moet worden en dat er gezamenlijk actie ondernomen moet worden.

Structurele verbetering

Eye Care Foundation (voortgekomen uit Mekong Eye Doctors en Oogzorg Wereldwijd) heeft als doelstelling het voorkomen en bestrijden van onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Door middel van kennisoverdracht, het financieren van oogkampen, de bouw van oogheelkundige centra en de aanschaf van medische apparatuur wordt een structurele verbetering van oogzorg bereikt. Eye Care Foundation richt zich op de Himalaya regio, Zuidoost Azië en delen van Afrika.

http://www.eyecarefoundation.nl/persbericht