Gemeente Leeuwarderadeel


Kinderen uit Wit-Rusland te gast in Leeuwarderadeel

24-02-2009 11:51

De komende vier weken is opnieuw een groep kinderen uit Wit-Rusland te gast in de gemeente Leeuwarderadeel.

De werkgroep Stiens e.o. van Stichting Rusland Kinderhulp is sinds 1997 actief in onze gemeente en de groep kinderen van 2009 is de vierde groep die door hen is uitgenodigd.
De ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 heeft het leven van de meeste Wit-Russen totaal veranderd.
De grote radioactieve stofwolk die destijds over het land trok, doet tot op de dag van vandaag nog steeds z'n verwoestende werk. Mede door deze ramp, maar ook omdat Wit-Rusland nog steeds zucht onder een communistische dictatuur, leeft meer dan 75% van de Wit-Russen onder de armoedegrens. Vooral de kinderen zijn hiervan de dupe.

Om deze reden zijn sinds 1997 kinderen uit Wit-Rusland periodiek in Leeuwarderadeel te gast voor een zogenoemde gezondheidsvakantie. Dat geldt zeker ook voor de groep van 2009. Al de kinderen in deze groep hebben namelijk te maken (gehad) met kanker. Tijdens hun verblijf zijn de kinderen te gast bij gastouders in Leeuwarderadeel en krijgen zij onderwijs in een apart daarvoor ingerichte ruimte op de kinderboerderij Doniastate.

Maandag 23 februari werden de kinderen officieel welkom geheten door burgermeester Eric ter Keurs van Leeuwarderadeel. Voor meer informatie: http://stiens.ruslandkinderhulp.nl.


---