Gemeente Ede

nummer 019 / Ede, 24 februari 2009

Handhavingsprogramma voor 2009 vastgesteld

Voor 2009 is vastgesteld op welke zaken gehandhaafd gaat worden. De gemeente zal vooral werken aan de bestrijding van permanente bewoning van recreatiewoningen, de aanpak van kamerbewoning in industriepanden en de betere naleving van bouwregels in het buitengebied. Deze maken deel uit van een totale lijst met 41 activiteiten die samen het handhavingsprogramma 2009 vormen.

Het programma komt voort uit de nota Handhaving, die in november vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staat waaraan de gemeente de komende periode prioriteit wil geven, gebaseerd op onderzoek naar aard en plaats van overtredingen.

Overigens is bij het opstellen van de nota ook gebleken dat de gevolgen van overtredingen onvoldoende bekend zijn bij mensen. Naast strikte handhaving, wil de gemeente hier dan ook meer informatie over gaan geven, zodat overtredingen mogelijk voorkomen kunnen worden.
---