Gemeente Ede

nummer 24 / Ede, 24 februari 2009

Resultaten Cultuur- en uitgaansmonitor
Meer inwoners vinden het cultuuraanbod interessant

De meerderheid van de Edenaren bezoekt weleens een culturele- en of uitgaansvoorziening. Vooral de bioscoop is populair. Het aandeel inwoners dat het aanbod van kunst en cultuur in Ede interessant vindt is toegenomen. Wel is er behoefte aan meer popoptredens, festivals en populaire kunst en cultuur in Ede.

Dit blijkt uit de Cultuur- en uitgaansmonitor 2008. Eind vorig jaar ontvingen 1350 willekeurig geselecteerde inwoners van 15 jaar en ouder uit de gemeente Ede een vragenlijst. De vragen gingen over het bezoek aan culturele- en uitgaansvoorzieningen, tevredenheid met het cultuuraanbod in de gemeente en het zelf beoefenen van culturele activiteiten zoals een muziekinstrument bespelen, dansen, websites ontwerpen etc. Daarnaast kregen de inwoners enkele vragen over hun interesse in historische informatie en het Gemeentearchief. In totaal hebben 396 inwoners de enquête ingevuld.

Uitgaan
83% van de Edenaren heeft het afgelopen jaar een vorm van cultuur en/of uitgaan bezocht. Met uitzondering van de bioscoop gaat men hiervoor wel vooral naar andere steden. De bioscoop is de meest bezochte voorziening, bovendien is het aantal inwoners dat naar de bioscoop gaat het afgelopen jaar toegenomen. Maar ook het bezoek aan musea, theater en bezienswaardige gebouwen is een geliefde culturele activiteit.

Tevredenheid cultuuraanbod
Ruim een kwart van de inwoners vindt het aanbod kunst en cultuur in Ede interessant. Inwoners die het aanbod niet interessant vinden, doen vooral liever andere dingen in hun vrije tijd. Bijna 40% van de inwoners wil graag dat er meer popoptredens, festivals en populaire kunst en cultuur in Ede komen. Ook is 40% van mening dat onderwijsinstellingen meer aandacht aan kunst en cultuur moeten besteden.

Zelf beoefenen van culturele activiteiten
Bijna de helft van de Edenaren doet een of meer kunstzinnige activiteiten in haar vrije tijd. Deze activiteiten worden zowel samen met anderen (bijvoorbeeld in verenigingsverband) als individueel gedaan. Zingen is de activiteit die het meest wordt gedaan, gevolgd door een muziekinstrument spelen en tekenen en schilderen. De populariteit van fotografie/film/video en websites ontwerpen is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen.

Historische informatie

Ruim 60% van de inwoners is geïnteresseerd in historische informatie. Vooral voor de lokale geschiedenis is interesse. Eén op de tien inwoners is lid van een historische vereniging. En één op de vijf inwoners heeft wel eens gebruik gemaakt van het Gemeentearchief.
---