Stadsdeel Amsterdam Centrum


Welstand te water over jaar geëvalueerd

24 februari 2009

Niet méér categorieën woonboten, maar wel verruiming van de regels voor en inventarisatie van historische arken en schepen, een evaluatie van het beleid in 2010 én subsidie voor behoud en herstel van historische woonboten. Dat zijn belangrijke zaken in het besluit van de deelraad over welstand op het water.

De evaluatie is nodig om, zoals Jan-Sebastian van Lissum (VVD) stelde: "hiaten in de regels te kunnen oplossen".

Nelly Duijndam (SP) drong erop aan om meer met de woonbootbewonersorganisaties te overleggen. En zij wil dat grotere arken juist moeten worden gestimuleerd 'het zijn géén schoenendozen'. Er komt op voorstel van de SP en GroenLinks een reservering van 50.000 voor het ontwikkelen van een beleid voor historische schepen. Joop Lahaise vond dat de nota geen schoonheidsprijs verdiende. "Toch stem ik voor, omdat ik hoop en verwacht dat het een startpunt is voor een verstandig woonbotenbeleid". Ook de PvdA, GroenLinks en VVD stemden voor: "Ik stem met veel plezier voor. Zelden is er zo intensief en lang doorgepraat met betrokkenen. Het was misschien een rommelig proces, maar we zijn tevreden over de uitkomst", aldus Roeland Rengelink (PvdA). Amsterdam AA/dG stemde tegen. "De woonbootorganisaties kunnen zich er nog steeds niet in vinden. Wij dus ook niet", aldus Lydia Geijtenbeek (AA/dG).

Achttien voorstellen tot wijziging

De raad besprak achttien voorstellen, voor een groot deel afkomstig van SP met GroenLinks, tot wijziging van de welstandsnota. Belangrijke aanpassingen waren dat een woonboot die groter is dan de maximale maat uit de nieuwe regels mag worden vervangen door een woonboot van dezelfde maat. Het dagelijks bestuur had juist voorgesteld dat ook bij vervanging aan de nieuwe regels moest worden voldaan. Verbouwing beter geregeld Lahaise (FL) had eerder al gewaarschuwd dat met het nieuwe beleid voor elke verbouwing vergunning nodig zou zijn, omdat exacte vervanging vaak niet mogelijk is. Hij kreeg steun om dit te vereenvoudigen. Vervangen van historische onderdelen kan vergunningsvrij. "Hiermee maak je onderhoud eenvoudiger".

Maximale lengtes

Het voorstel van de SP en AA/dG om alle maximale lengtes wat te vergroten, haalde het niet. Dingeman Coumou (GL): "Wij bekijken het ook nog vanuit de walbewoners". Nelly Duijndam (SP) vond juist dat "er water genoeg is" . Aanpassing van maximale lengtes zou de diversiteit in de stad vergroten.

Groene daken en historische schepen

Wel zijn er meer soorten dakbedekking mogelijk. Zoals groene daken. Al was er veel discussie over of dit past in het historisch stadsgezicht. 'Gras bestaat al 50 miljoen jaar', aldus Lydia Geijtenbeek (AA/dG). Ook is er meer mogelijk wat betreft historische arken. Al stelde Rick ten Have (D66) dat een ark per definitie niet in de binnenstad thuishoort. 'Die hoort in de polder'. Maar een motie van SP, GroenLInks en Amsterdam Anders/de Groenen om grotere historische arken toe te laten, werd aangenomen. En er komt op aandringen van SP met GroenLinks een inventarisatie van historische schepen om tot een historisch schepenbeleid te komen. Dit zal gebeuren in nauw overleg met onder andere organisaties van bootbewoners. Hiermee wordt al dit jaar begonnen.

lees meer over de deelraad