Stadsdeel Amsterdam Centrum


Raad stelt regels voor gebruik eigen garages vast

24 februari 2009

Eenvoudiger meldingsplicht, vergunningverlening op basis van 'oude rechten' en onder voorwaarden toestaan van nieuwe 'plusplaatsen' in de toekomst. Daarover onder andere ging het besluit van de deelraad over het gebruik van privéparkeerplekken.

Het tegelijk hebben van een parkeervergunning op straat en het hebben van een privéparkeerplek wordt nu aangepakt. Eigenaren moeten eenmalig een nieuwe vergunning aanvragen. Deze wordt verleend op basis van 'oude rechten' (algemeen pardon). En eigenaren van maximaal twee stallingsplaatsen op lokatie hoeven geen vergunning aan te vragen.

De SP, Opheffen.nu en fractie Lahaise stemden tegen de nieuwe regels. De SP vond dat er met de regels te weinig werd geregeld. Robert Sandelowsky (ON) vond juist dat eigenaren zelf mogen uitmaken wat ze met hun eigen parkeergarage doen. Joop Lahaise (FL) stelde 'soms is er veel te veel regelzucht en soms gaat het juist niet ver genoeg'.

Zoveel mogelijk mensen een parkeerplek

De gemeenteraad besloot jaren geleden dat voor de binnenstad bijzondere parkeermaatregelen nodig zijn. Er is een grote schaarste aan parkeerplekken. Hoofddoel is het beperken van dubbele parkeerplekken: dus geen parkeervergunning op straat als iemand ook een privégarage heeft (dubbelgebruik). Iedereen (bewoners én ondernemers) die over een straatparkeervergunning beschikt of op de wachtlijst staat, kan dit inruilen voor een plusplaats, zo besloot de deelraad op voorstel van de VVD.

Dubbelgebruik garages en surplus

Door het eerlijker verdelen van parkeerplaatsen binnen en buiten kan de wachtlijst voor een parkeervergunning verkort worden. Verder is het de bedoeling dat garages juist zoveel mogelijk 'dubbel gebruikt' kunnen worden door verschillende gebruikers. Een van de manieren is dat een surplus bij nieuwe bedrijfsgarages en bij nieuwe woningen (deels) buiten kantooruren gebruikt kan worden door binnenstadbewoners, aldus de deelraad op voorstel van PvdA en GroenLinks.

Eenvoudiger meldingplicht

Het tegengaan van dubbelgebruik staat of valt met het voorhanden hebben van actuele gebruikersgegevens. Op voorstel van GroenLinks en PvdA besloot de raad om eigenaren van garages te vragen aan te geven wie de reguliere gebruiker van zijn stallingsplaats(en) is. En eigenaren wordt gevraagd om wijzigingen in dat gebruik aan het stadsdeel door te geven. Deze gebruikers mogen niet ook een straatparkeervergunning hebben. Deze meldingsplicht komt in de plaats van de huidige ingewikkeldere regeling.

lees meer over de deelraad