Partij van de Arbeid

Betere handhaving alcoholgebruik

24-02-2009 11:54

Het kabinet heeft ingestemd met enekele wijzigingen in de Drank- en Horecawet. Hierin zijn alle punten uit het PvdA-actieplan Niet comazuipen, maar cola drinken overgenomen. Zo worden supermarkten die alcohol aan minderjarigen verkopen strenger gestraft. PvdA-kamerlid Bouwmeester: De norm 'onder de 16 geen alcohol moet weer leidend worden.

Daarnaast worden jongeren die in het bezit zijn van alcohol, strafbaar gesteld.

Comazuipen lijkt het devies te zijn. De PvdA maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van jongeren en om de schade die als gevolg van alcohol wordt aangericht. aldus woordvoerder Lea Bouwmeester.

Actieplan
Daarom presenteerde zij in de zomer van 2007 het actieplan niet comazuipen, maar coladrinken. In dit actieplan staan maatregelen op drie gebieden centraal.

1: preventie: voorlichting aan ouders en kinderen
2: strikte regels en handhaving daarvan

3: zorg: herhaling voorkomen

Bouwmeester: Alleen door meerdere maatregelen tegelijk te nemen kan het overmatig alcoholgebruik van kinderen worden beperkt. En alleen door preventieve en repressieve maatregelen tegelijk te nemen zal men bewust worden van de gevaren van alcohol bij kinderen.

Verantwoordelijkheid en zorg
In eerste instantie zijn ouders en kinderen zelf verantwoordelijk. Om hen bewust te maken van de gevaren wordt momenteel fors ingezet op preventie. Ook is er op voorstel van de PvdA veel meer aandacht gekomen voor zorg voor kinderen die als gevolg van overmatig drinken in het ziekenhuis zijn beland. Gericht op herstel, maar vooral op het voorkomen van herhaling. Daarom is de PvdA blij dat er meer kinder- alcoholpolis komen die zich inzetten voor jongeren, besluit Bouwmeester.

Supermarkten
Naast ouders zijn supermarkten de grootste verstrekkers van alcohol aan kinderen onder de zestien jaar. Uit onderzoeken is gebleken dat 85 procent van de kinderen onder de zestien jaar alcohol gewoon in de supermarkt kan kopen. Bouwmeester: Supermarkten nemen dus duidelijk niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom heeft de PvdA voorgesteld om supermarkten te dwingen hun taak serieus te nemen. Als stok achter de deur is het PvdA voorstel 'three strikes youre out overgenomen door het kabinet. Als supermarkten bij een derde keer alcoholverkoop aan kinderen onder de zestien worden betrapt moet de alcoholafdeling voor bepaalde tijd worden gesloten. Dit is natuurlijk geen doel op zich, maar een stevige stok achter de deur voor supermarkten om verkoop onder de zestien tegen te gaan.

De koepel van supermarkten het CBL vindt de maatregel buitenproportioneel. Bouwmeester is het niet met hen eens: 'Als supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen, dan hebben ze niks te vrezen.

Bouwmeester benadrukt dat alleen een combinatie van maatregelen bewustwording zal creëren: Een combinatie van preventie, strikte regels en de handhaving daarvan en zorg aan de achterkant, daar waar het mis is gegaan zal de kans op herhaling zo klein mogelijk maken.