Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht
24-02-2009

Leerstoelen `Islam in Europa' en `Populaire religiositeit' ingevuld Religie-instituut VU benoemt nieuwe hoogleraren

Het interfacultaire VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society (VISOR) heeft twee nieuwe leerstoelen bezet. Thijl Sunier (1954) bekleedt de eerste leerstoel op het gebied van `Islam in Europa', Mattijs van de Port (1961) bezet de leerstoel `Populaire Religiositeit'. Beiden waren voorheen als antropoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Thijl Sunier houdt zich naast Islam in Europa ook bezig met het Midden Oosten en dan vooral met Turkije. Hij promoveerde in 1996 aan de VU met zijn dissertatie `Islam in Beweging', over Turks Islamitische organisaties in Nederland en Turkije. Sunier werkt momenteel aan een boek over de vestiging van de Islam in Nederland in historisch vergelijkend perspectief, waarin hij de resultaten opneemt van onderzoek dat hij enige jaren geleden verrichte naar religieuze nieuwkomers en natievorming. Enkele van Suniers onderzoeksthema's zijn stijlen van religieus leiderschap,religie en jeugdcultuur en Islam en natievorming.

Mattijs van de Port deed onderzoek in Europa (Servië) en Brazilië, en publiceerde vooral op het gebied van populaire (religieuze) cultuur. Hij promoveerde in 1994 aan de Universiteit van Utrecht met zijn dissertatie `Het Einde van de Wereld. Beschaving, Redeloosheid en Zigeunercafés in Servië'. Van de Port gaat zich onder meer richten op hedendaagse vormen van `heiliging'. Nieuwe vormen van populaire religiositeit ontstaan in een wereld waar de vanzelfsprekendheid van het geloof in een `hogere orde' fundamenteel ter discussie is gesteld. Toch slagen mensen er keer op keer in hun geloofsopvattingen te `heiligen' ­ in de zin van `onaantastbaar maken'. Om hier inzicht in te verkijgen moet onderzoek worden gedaan naar de verbintenissen tussen expliciet geformuleerde geloofsvoorstellingen en overtuigingen, de mediavormen en performances waarbinnen die geloofsvoorstellingen tot uitdrukking worden gebracht én de wijze waarop het lichaam en de emoties daarin zijn geïmpliceerd. .