Meer dan de helft van vacatureteksten scoort onvoldoende

24/02/2009 14:36

Campaign Group

Werkgevers zijn duidelijk over wie ze willen, maar onduidelijk over wat ze te bieden hebben

Rotterdam, 24 februari 2009 - Tijdens de, in januari gehouden Vacaturetestdagen, zijn 405 vacatures onderzocht. Ruim de helft van de onderzochte vacatures (52%) scoort een onvoldoende, namelijk een 5,5 of lager. Opvallend is dat bij 72 procent van de vacatures een plaatsings- en sluitingsdatum ontbreekt, wat in de praktijk betekent dat er een substantieel lagere conversie naar solliciteren plaatsvindt. Dit blijkt uit de analyses die Campaign Group naar aanleiding van de Vacaturetestdagen heeft gemaakt. De vacatures zijn getest op 13 verschillende aspecten onderverdeeld in 5 dimensies.

Werkgevers zijn helder in wie ze zoeken

De 13 aspecten waarop de vacatures zijn getoetst, zijn onderverdeeld in 5 dimensies. Deze 5 dimensies vormen, uitgezonderd de dimensie 'mediakeuze' die niet is onderzocht, de basis voor een goed onderbouwd wervingsadvies. Opvallend aan de resultaten is dat veel werkgevers, gemiddeld genomen, een duidelijk beeld hebben van wie ze zoeken, maar daarentegen onvoldoende de beoogde kandidaten weten te triggeren om te solliciteren. Zo scoorden - binnen de dimensie 'wie' - de aspecten functiebenaming (duidelijk en niet multi-interpretabel) en opleidingsniveau ruim voldoende met een gemiddelde score van 6,6. Ruim 28 procent van de vacatureteksten scoorde zelfs perfect op het aspect opleidingsniveau, wat betekent dat er expliciet één opleidingsniveau gevraagd wordt in de vacaturetekst.

Dimensies

Wie (wie zoekt de organisatie) - 6,0

Wat (omschrijving baan en werkgever) - 5,3

Aantrekkelijkheid (opmaak en vormgeving) - 5,2

Waarom (aanbod werkgever) - 5

Waar & wanneer (call to action) - 4,9

Werkgevers doen weinig om beoogde kandidaten te verleiden om te solliciteren

De overige 4 dimensies scoren een onvoldoende. Dit zijn de dimensies waarin de werkgever zichzelf en de baan verkoopt, een interessant aanbod heeft voor haar doelgroep en de beoogde kandidaat aanzet tot solliciteren.

Door het aangeven van een actuele plaatsings- en sluitingsdatum vergroot de werkgever de kans dat de beoogde kandidaten solliciteren. De onderzochte vacatureteksten scoorden, met een gemiddelde score van 3,4, het minste op dit aspect. Bij 72 procent van de onderzochte vacatureteksten ontbrak een plaatsings- en sluitingsdatum. De noodzaak van solliciteren wordt door het ontbreken van een plaatsings- en/of sluitingsdatum beperkt, waardoor er een lagere conversie naar solliciteren plaatsvindt. Verder was opvallend dat in veel vacatureteksten onvoldoende werd ingespeeld op de beweegmotieven en kritische wervingsfactoren (KWF's) van de beoogde kandidaten. Dit is bijzonder, omdat hier nader wordt ingegaan op de beweegredenen van potentiële werknemers om ze te verleiden te solliciteren. Zowel KWF's als beweegmotieven scoorden gemiddeld onvoldoende. Verder ontbrak te vaak 'stoppingpower' in de vacatureteksten. Hierdoor is de vacature veel minder in staat om de aandacht van de latente baanzoeker te trekken, terwijl dit juist een essentieel onderdeel is van een vacaturetekst.

"Het toevoegen van een call to action en inspelen op beweegmotieven zijn basisvoorwaarden om de beoogde kandidaten in beweging te krijgen en om de conversie naar solliciteren te optimaliseren",aldus Anne-Britt Petri, directeur Campaign Group. "Werkgevers laten ongelofelijk veel mogelijkheden liggen om het rendement op hun wervingsinspanningen te verbeteren. In het komende jaar zullen we zien dat mensen steeds minder bereid zijn te hoppen van baan naar baan. Het echte talent op de markt blijft zitten. Om deze groep te bereiken en bewegen is een goede vacaturetekst onontbeerlijk."

De beste vacaturetekst

Een individuele beoordeling van de verschillende vacatureteksten op de 13 verschillende aspecten, maakt het mogelijk een ranglijst samen te stellen. De best geteste vacaturetekst wordt begin maart bekend gemaakt. Om van de ontwikkelingen op de hoogte te blijven kunt u mailen met:anne-britt@campaigngroup.nl

http://www.campaigngroup.nl