Senternovem

24-02-2009 | Programma Groeiversneller van start

Het Ministerie van Economische zaken heeft de aanbesteding "Programma Groeiversneller" ter waarde van 6 miljoen euro toegekend aan het High Growth Stars Consortium. De aanbesteding is door het Ministerie uitgeschreven met het doel de komende 5 jaar 80 tot 100 bedrijven te laten begeleiden en ondersteunen bij hun versnelde doorgroei naar een omzet van 20 miljoen euro per jaar.

Waarom dit programma?
Organisaties die voorbij de startfase zijn, ondervinden veelal belemmeringen om hun verdere groeiambitie te realiseren. Ondernemers geven ondermeer als knelpunten aan: bepalen van de juiste groeistrategie, marktpositionering, kapitaal & financiering, automatisering, het vinden van de juiste businesspartners, competenties die nodig zijn om te kunnen internationaliseren of het niet meegroeien van de managementvaardigheden met de behoeften van de onderneming. Door het programma zal een fors aantal Nederlandse bedrijven deze belemmeringen kunnen wegnemen zodat de ondernemingen hun groeiambities kunnen realiseren.

Voor wie is het programma bedoeld?
Het programma richt zich op zelfstandige ondernemingen uit alle branches met een jaaromzet van 3 miljoen tot 5 miljoen die de laatste 3 jaar met tenminste 10 procent per jaar zijn gegroeid. De ondernemer(s) moeten bovendien de ambitie hebben om door te groeien.

Leden van het High Growth Stars Consortium
Het High Growth Stars Consortium is een samenwerkingsverband van PricewaterhouseCoopers, het platform voor groeibedrijven Port4Growth, De Baak Management Centrum VNO-NCW, Philips Applied Technologies en de juridische dienstverlener AKD Prinsen van Wijmen. Deze 5 partners beschikken gezamenlijk over nauw op elkaar aansluitende expertise die nodig is voor het aanpakken van de groeiknelpunten.

De aanpak van het Consortium
In het programma zal samen met de groeiondernemers gewerkt worden vanuit Visualisatie & Inspiratie, omdat dit in de visie van het consortium leidt tot betere en snellere groei. Hiernaast heeft het consortium de ervaring dat groeiondernemers het meeste en beste leren van hun collega-groeiondernemers. Het consortium hanteert dan ook de filosofie: "Je collega-groeier is je beste adviseur." Daarbij stellen de consortiumleden hun uitgebreide groei-expertise ter beschikking aan de deelnemers en bieden zij toegang tot hun wereldwijde netwerk.

Wat houdt het programma in?
Het programma is gevarieerd en wordt per onderneming toegesneden op de specifieke situatie van een groeibedrijf. Voor iedere onderneming start het programma met het maken van een "strategische foto": een duidelijk beeld waar de onderneming over 5 jaar staat. Per half jaar wordt in overleg bepaald welke onderdelen van het programma de realisatie van dit concrete einddoel optimaal ondersteunen.

Programmaonderdelen:

* elke deelnemende ondernemer krijgt een collega-groeier als sparringpartner,

* sessies waar de ondernemer samen met zijn collega-deelnemers groeiervaringen uitwisselt,

* inhoudelijke modulen over groeionderwerpen,
* workshops die inspelen op de specifieke problematiek,
* inspiratie sessies,

* de mogelijkheid van senior coaching.

Het programma is gericht op de onderneming én de ondernemer. De ondernemer blijft gedurende het programma nadrukkelijk zelf aan het stuur van zijn onderneming.

Wat betekent het voor de groeiondernemer?
Kort samengevat betekent het dat hij zijn ondernemersdroom kan gaan realiseren. Het betekent dat hij zélf aan de slag gaat, waarbij zijn collega-groeiers en een team van professionals van het High Growth Stars Consortium hem begeleiden. Het betekent dat hij al aan het begin exact helder krijgt waar hij wil en kan staan met zijn bedrijf aan het einde van het programma en het groeipad daarheen in concreet stappen van een halfjaar. Het betekent ook commitment in tijd en geld. De ondernemer draagt met een financiële contributie bij aan het programma. Deze contributie is door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het begin bescheiden en wordt groter wordt naarmate de ondernemer verder in het programma is.

Tijdsplanning
Het programma start in de tweede helft van september met de werving en selectie van de eerste twee groepen van elk 25 ondernemingen. Vervolgens stromen ieder half jaar nieuwe groepen in, waardoor het programma een continu karakter krijgt.

Meer informatie

* Voor journalisten kunt u contact opnemen met Koen Jonker, persvoorlichter PricewaterhouseCoopers B.V., tel. 020-568 59 59.
* Over het 'Programma Groeiversneller' vindt u op de website.