LEI

Gerobotiseerd ziekzoeken in tulp
24 feb 2009
Onderdeel: PPO en PRI

Op zoek naar virus in tulp: de eerste stap naar gerobotiseerd ziekzoeken

Het vinden van viruszieke tulpen in het veld is een moeilijke klus. Ook de geroutineerde ziekzoeker heeft moeite met vooral de gele en witte cultivars. Bovendien zijn deze vakmensen schaars, reden te meer om andere oplossingen te zoeken. Met gevoelige cameratechnieken lijkt het mogelijk te zijn om het ziekzoeken te automatiseren. Er lijken goede mogelijkheden te zijn om virussymptomen met zogenaamde visiontechnieken ("machinaal zien") op te sporen.

Op initiatief van tulpenteler Piet Apeldoorn zijn Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Plant Research International (PRI) aan de slag gegaan. PRI heeft veel ervaring met de ontwikkeling en toepassing van allerlei meettechnieken die met licht te maken hebben. Dit, gekoppeld aan de praktijkervaring van de telers en PPO, leverde een proef op waarin een ziekzoeker, een robot en een ELISA-toets vergeleken werden.

Uit een analyse bleek dat het grootste verschil tussen zieke en gezonde bladeren door de robot met zichtbaar licht kan worden waargenomen. Er is dus geen dure infraroodsensor nodig. Wanneer het optische systeem van de robot ook âkijktâ naar vormen van de symptomen zijn de resultaten nog beter. Bij de cultivar âYokohamaâ doet de geteste apparatuur niet onder voor de menselijke ziekzoeker en bij âBarcelonaâ doet de apparatuur het slechts iets minder goed! âMonte Carloâ was extra lastig door hagelschade en muizenvraat; ook speelde het geringe aantal TBV-zieke planten parten in de uiteindelijke metingen.

Ziekzoeken in het laboratorium: met spectrale beeldinformatie worden TBV-symptomen gemeten in tulpenblad Het blijkt dat de overeenkomst tussen fout gescoorde planten door de ziekzoeker en fout gescoord door de optische methoden tussen de 30 en 50% ligt. Dus voor 50 tot 70% maken de optische methoden andere fouten dan de ziekzoeker! Dit is iets om nog nader te onderzoeken. Wat verder niet is meegerekend is de mogelijkheid, dat zowel de visiontechnieken (cameraâs) als de ziekzoeker andere symptomen ook hebben gescoord (dus bijvoorbeeld een andere aantasting van de tulp, anders dan TBV). Andere virusziekten zoals TVX of TRV die eventueel ook symptomen kunnen geven in het blad zijn namelijk niet getoetst in ELISA.

Foto: Ziekzoeken in het laboratorium: met spectrale beeldinformatie worden TBV-symptomen gemeten in tulpenblad

De begeleidingscommissie vond deze resultaten van het onderzoek dermate hoopvol dat er een consortium is gevormd. Deze gaat in eerste instantie zorgen voor vervolgonderzoek. Wie weet rijdt er over afzienbare tijd een GPS-gestuurde robot door het veld die zieke tulpen kan vinden, merken of zelfs direct vernietigen.
* Artikel: Op zoek naar virus in tulp: de eerste stap naar gerobotiseerd ziekzoeken
(Bloembollenvisie - 6 nov 2008)

Contact
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)
Joop van Doorn, Ton Baltissen en Remco Schreuder joop.vandoorn@wur.nl

Plant Research International (PRI)
Gerrit Polder, Rob van der Schoor en Gerie van der Heijden gerrit.polder@wur.nl