Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk


Persberichten St Jansdal

4 sterren voor apneuzorg (24-02-2009)

Vrijdag 13 februari werd bekend dat het St Jansdal behoort tot een van de dertig topklinieken die zich bezighouden met de behandeling van slaapapneu. De ApneuVereniging Nederland onderzocht door middel van een patiënten tevredenheidsonderzoek de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Het St Jansdal ontving vier van de vijf sterren.

Naar schatting lopen er in Nederland tussen de 45.000 en 60.000 mensen met de stoornis slaapapneu. Slaapapneu is een ademhalingsstoornis tijdens het slapen. Bij de stoornis stopt de ademhaling soms wel tien seconden tijdens het snurken. Dit is gevaarlijk, omdat het de kans op hart- en vaatziekten vergroot. Al tien jaar lang wordt in het St Jansdal multidisciplinair slaaponderzoek verricht. Een zogenaamd âslaapteamâ, bestaande uit KNO-artsen, neurologen, longartsen en kaakchirurgen, werkt nauw samen bij de diagnostiek en behandeling van de slaapstoornis.

Uit het onderzoek van de ApneuVereniging blijkt dat deze samenwerking zijn vruchten heeft afgeworpen. Het is voor het eerst dat een patiëntenvereniging een kwaliteitskeurmerk uitreikt aan ziekenhuizen. De toekenning van vier sterren aan de apneuzorg is dan ook een positieve verrassing. De sterren betekenen voor de patiënt dat hij/zij zeker kan zijn dat slaapapneu binnen het St Jansdal op de juiste wijze snel en efficiënt wordt gediagnosticeerd en behandeld. Het St Jansdal behoort dan ook tot de top-10 van instellingen met een kwalitatief hoogstaande aandacht voor apneuzorg (zie voor de topklinieken www.nvsap.nl).

De toekenning van de vier sterren is voor het ziekenhuis een stimulans om op vertrouwde voet verder te gaan. Wel zijn er al ideeën ter optimalisering. Zo zou een gezamenlijk spreekuur met zowel patiënt, arts en medicijnfabrikant tot een optie behoren. Longfunctielaborant Willeke Brands laat zien hoe een slaaponderzoek in zijn werk gaat. Samen met Ria Leijendekker besteedt zij veel aandacht aan apneu.

---