Provincie Overijssel

Nieuw subsidiestelsel voor natuur en landschap

boerderij.jpg (11 Kb)

Het nieuwe subsiediestelsel is de opvolger van het Programma Beheer. Eind januari is dit nieuwe stelsel door het Inter Provinciaal Overleg (IPO) vastgesteld. Dit betekent dat nu de individuele provincies zullen besluiten over het nieuwe stelsel. In Overijssel gebeurt dit in mei. De voordelen van het nieuwe subsidiestelsel zijn minder regels, minder administratieve lasten en meer vertrouwen in de beheerders. In het persbericht van het IPO leest u hiermeer over.

Afspraken over financiering
Met het Ministerie van LNV moeten nog wel afspraken gemaakt worden over de financiering van het nieuwe stelsel. Dit is nog een belangrijk voorbehoud voor de definitieve uitvoering. Voor Overijssel geldt nog dat met het Ministerie van LNV specifiek afspraken gemaakt moeten worden over een goede koppeling met de succesvolle Overijsselse Groene en Blauwe Diensten. Dit zijn de vergoedingen voor het duurzame beheer van landschap. Voor de zomer van 2009 wordt dit afgerond.

Informatiebijeenkomsten
Ondertussen zijn wij met de Overijssels partners druk bezig om het nieuwe Natuurbeheerplan - als opvolger van het Natuurgebiedsplan - op te stellen. In Overijssel hebben wij regelmatig overleg met onze gebiedspartners. Hieronder vallen 'Natuurlijk Platteland Oost', 'Landschap Overijssel' en het 'Overijssels Particulier Grondbezit' om de voortgang van het project te bespreken. Vanaf de zomer organiseert de provincie Overijssel meerdere informatiebijeenkomsten over het nieuwe subsidiestelsel.

Informatie
Mer informatie is te vinden op www.vitaalplatteland.nu/snl. Voor vragen over de voortgang van dit project kunt u contact opnemen met de heer I.Rooze (tel 038-4998523). Voor vragen over het huidige Programma Beheer kunt u contact opnemen met het Groenloket 0900 - 2021492 of het LNV-Loket 0800 - 22 333 22.