Groen!

Groene voorwaarden in ruil voor steun aan auto-industrie

Datum
24/02/2009

Auteur
Rudi Daems voor Vlaamse fractie, Wouter Van Besien voor Groen!

Categorie
In Economie, fiscaliteit en werkgelegenheid

Steun aan auto-industrie is enkel aanvaardbaar als die steun gekoppeld wordt aan ecologische voorwaarden of gedurfde innovaties, opgenomen in een duidelijk businessplan. Als de overheid dit niet afdwingt, dan dreigen ze belastingsgeld te storten in een bodemloze put. Geld dat dan beter elders kan ingezet worden, bijv. voor investeringen in energiebesparing en isolatie van woningen of in sectoren waar het creëren van groene jobs meer voor de hand ligt.

Ook de vakbonden hebben begrepen dat het overleven van de auto-industrie in ons land afhangt van de vraag of we in de toekomst groene modellen kunnen produceren. Energiezuinige en propere wagens zijn immers de toekomst. Vlaanderen heeft via Flanders Drive en VITO een stuk groene expertise opgebouwd. Die kunnen we vandaag gebruiken om mee te zoeken naar een groene uitweg uit de crisis van de Vlaamse auto-assemblage. Als de steun van de overheid hieraan gekoppeld wordt, dan kan Groen! de Vlaamse regering volop steunen om de tewerkstelling in de Vlaamse auto-assemblage te behouden.

Groen! maakt zich echter zorgen als de Vlaamse regering in Detroit onvoorwaardelijk belastingen kwijtscheldt aan Ford zelfs als het om een relatief klein bedrag gaat, namelijk 2,1 miljoen euro. Hopelijk is dit geen voorbode voor Opel. Als de Vlaamse regering straks toch beslist om honderden miljoenen te investeren in een nieuwe Opel-structuur zonder garanties voor een ecologische omschakeling, dan kunnen we echt spreken van een gemiste kans.

Groen! pleit ook voor gedurfde innovaties: wagens die een beetje minder vervuilen, zullen slechts voor korte tijd soelaas brengen. Als de overheid participeert in de productie van wagens, moet ze radicaal de kaart trekken van o.a. plug-in-hybrides of elektrische wagens en investeren in laadstations op basis van hernieuwbare energie.

Contact: Rudi Daems -