Leefbaar Rotterdamdinsdag, februari 24, 2009

Leefbaar Rotterdam lanceert meldpunt burenterreur

Vandaag lanceert Leefbaar Rotterdam het nieuwe meldpunt Burenterreur. Op de website 'burenterreur.nl' kunnen Rotterdammers anoniem melding doen van overlastgevende buren of buurtbewoners. Raadslid Robert Simons van Leefbaar Rotterdam start dit initiatief omdat hij veel klachten heeft binnengekregen van Rotterdammers die bij het melden van burenoverlast bij de wijkagent of hulpverleners, tegen een dichte deur aanliepen.

Leefbaar Rotterdam wil met het meldpunt aandacht vragen voor Rotterdammers die uit hun buurt weggepest worden door asociale herrieschoppers. Vaak voelen bewoners die te maken hebben met overlast en agressie van buurtbewoners zich hierdoor niet meer veilig in hun eigen huis, straat of wijk. De politie of hulpverleners grijpen echter te vaak niet in omdat ze bang zijn om te discrimineren wanneer de overlastgevers tot een allochtone groep behoren. Of omdat ze zelf ook niet weten hoe ze om moeten gaan met klachten over bijvoorbeeld acht luidruchtige Roemenen in een klein appartementje. Soms krijgen bewoners zelfs het advies om te verhuizen! Leefbaar Rotterdam vindt het te gek voor woorden dat Rotterdammers uit hun eigen stad verhuizen, omdat ze zich er niet meer veilig laat staan thuis voelen.

Robert Simons stelde hierover in oktober van vorig jaar vragen aan het college. Omdat het college de geschetste situatie ontkent, start Robert Simons zelf dit meldpunt. Inwoners van Rotterdam kunnen vanaf 24 februari anoniem hun klacht melden op de website www.burenterreur.nl.

Leefbaar Rotterdam maakt een inventarisatie van alle binnengekomen meldingen en zal deze in een geanonimiseerd rapport aanbieden aan het college en de gemeenteraad. Hiermee hoopt Leefbaar Rotterdam dat klachten van Rotterdammers over burenoverlast voortaan serieus worden genomen en beter opgelost worden.

Door carla op 2009 02 24

Dit speelt al zeker 20 jaar, er wordt gewoon helemaal niks aan gedaan, De grote volksverhuizing kwam 20 jaar geleden op gang en is nog steeds gaande, Het beetje blanke volk dat er nog woont zal nu ook wel snel capatuleren,dan hebben ze eindelijk de stad overgenomen, dat is wel te zien ook als je door die treurige wijken loopt. Wat een zootje is het geworden zeg.
Page 1 of 1 pages