Stadsdeel ZuiderAmstel Amsterdam


Voorlopig besluit bestuurlijk stelsel Amsterdam

24-februari-2009

Het college van Burgemeester & Wethouders neemt in een voorlopig besluit vrijwel alle aanbevelingen van de commissie Mertens over.

De commissie Mertens heeft onderzoek gedaan naar het verbeteren van het bestuur van Amsterdam. Amsterdammers mogen reageren op dit besluit.

Zeven stadsdelen
De meerderheid van de commissie Mertens vindt dat bij zeven stadsdelen de bestuurlijke en operationele kracht van stadsdelen optimaal is. Het college kan zich vinden in de overwegingen van de commissie die hieraan ten grondslag liggen.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel zal in de komende tijd een advies op het voorlopige besluit formuleren.

Reageren
Meer informatie leest u op de website van Amsterdam. Hier kunt u ook een reactie achterlaten en discussiëren over de voorstellen.