Markt voor Technische Consumentenproducten in Nederland krimpt.

24/02/2009 15:31

GfK Retail and Technology Benelux B.V.

Rapportage van GfK Temax(R) in Nederland voor het vierde kwartaal 2008.

Amstelveen, 17 februari 2009 - In 2008 heeft de markt voor Technische Consumentenproducten de effecten van de financiële crisis al kunnen merken. Na een succesvol begin van het eerste halfjaar met een groei van 2,8%, viel de markt in het derde kwartaal al wat terug (-0,5%), gevolgd door een duidelijke daling in het vierde kwartaal van -4,8%. Desondanks bleef dit het belangrijkste kwartaal in het jaar, met een aandeel van 26% van de totale jaaromzet. Omzetdaling in Consumenten Elektronica, IT-producten en Witgoed is de belangrijkste reden, terwijl Kleine Huishoudelijke Apparaten en Tele communcatie nog een positieve ontwikkeling lieten zien.

De totale markt van Technische Consumentenproducten in Nederland vertegenwoordigde een waarde van 10 Miljard Euro, waarvan Consumenten Elektronica en IT-producten de belangrijkste aanjagers zijn. Over het hele jaar toonde de markt nog een stabiel beeld met slechts een lichte omzetdaling van -0,1%. Dit kwam door het succesvol eerste halfjaar onder invloed van de EK Voetbal en de Olympische spelen.

Omzetontwikkeling van Technische Consumentenproducten

Consumenten Elektronica: LCD en Digitaal beeldbepalend

Het grootste segment binnen de markt voor Technische Consumentenproducten is Consumenten Elektronica; goed voor 669 miljoen Euro omzet in het vierde kwartaal. Aangewakkerd door de EK-voetbal explodeerden de verkopen van TV's in het eerste halfjaar, waarbij een extreme piek in het tweede kwartaal te zien was voor LCD-TV's van 40% stijging. Het was te verwachten dat dit groei-tempo zou afvlakken en in het derde kwartaal steeg de omzet nog 7,4%, maar in het laatste kwartaal liep de omzet dan ook -4,9% terug.

Andere producten die het goed deden in het laatste kwartaal waren MP4 digtale videospelers met intern geheugen (+11,9%) en Audio Streaming systemen (+85,5%). DVD spe-lers lieten een prima ontwikkeling zien onder invloed van Blu Ray (High Definition) spelers.

Dit betekent dat digitale audio en video technologie nu gemeengoed is geworden in deze markt. Dit wordt geïllustreerd door de daling van -12,5% in de markt voor traditionele Audio systemen.

Foto apparatuur: van compact naar reflex

De markt voor (digitale-)Fotoapparatuur (112 Miljoen Eu-ro) ontwikkelde zich negatief (-9,6%), ondanks een stijging van het segment spiegelreflexcamera's (SLR). Daarvan werd de verkoop duidelijk aangewakkerd door de dalende prijzen onder invloed van een breder aanbod in merken en modellen en lagere prijzen. De reflexcamera komt nu op een prijsniveau dat overlapt met de betere compact camera's en trekt daardoor groepen nieuwe foto-hobbyïsten die nu ongekende mogelijkheden hebben voor creatieve fotografie wat voorheen niet bereikbaar was met een digitale camera.

Witgoed: stabiele markt

De Witgoedmarkt is 419 miljoen Euro groot in het laatste kwartaal van 2008. Er was een daling te zien van -1,5 ten opzichte van vorig jaar. Wasmachines vormen de grootste groep en maken 21,4%van deze markt in omzet uit, gevolgd door het segment Koelen (17,6%) en Vaatwassen (14,2%). Over het algemeen is de Witgoedmarkt verzadigd en is het een markt vervangingsmarkt. Ondanks een stabiele vraag vanuit consumenten daalt de omzet onder invloed van prijspromoties en keukens waarin apparatuur gratis of bijna gratis wordt meegeleverd.

Koelkasten profiteerden van de goede zomer en lieten een groei zien van 3,6% in het derde kwartaal, maar noteerden een daling van -1,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van vorig jaar.

Klein huishoudelijk: trend naar gezond

In deze markt worden ook apparaten voor de persoonlijke verzorging gerekend. De waarde van het totale marktsegment is 220 miljoen Euro, waarvan 13,8% persoonlijke verzorging. De markt steeg 0,9% in het laatste kwartaal, vooral vanwege de grote belangstelling voor apparaten voor voedselbereiding (+42%) en apparaten voor het maken van hete dranken (+14,5%). Dit specifiek door Espresso-machines die hieronder vallen. De trend naar gezond voedsel bleek ook uit de opmars van Stoomkokers, waarvan de omzet 82,8% steeg. Deze apparaten scoorden met name goed in het laatste kwartaal als consumenten meer tijd en geld uitgeven aan eten binnen's huis. Ook waren deze apparaten populaire Sinterklaas- en Kerstgeschenken.

Information Technology Producten: sterke vraag naar notebooks

De tweede markt na Consumenten Electronica is de markt voor IT producten, goed voor een omzet in het vierde kwartaal van 662 miljoen Euro. Dat ook hier digitale audio/video een grote rol speelt laat de vraag naar Media Gateways zien. Met een omzet die in het vierde kwartaal vijf maal die van vorig jaar betrof, laat deze markt een enorm groeitempo zien. Het toenemend gebruik van IT producten voor persoonlijk Entertainment is ook te zien aan de ontwikkeling van PC's. 48% van de GfK Temax(R) markt voor IT producten bestaat uit Mobile Computers. De introductie dit jaar van de kleine Netbooks (mini notebooks) veroorzaakt een enorme groei in verkoopaantallen, maar omdat ze gemiddeld duidelijk goedkoper zijn dan volwaardige notebooks, daalde de omzet in het laatste kwartaal toch licht met -2,5%. Dit werd ook beïnvloed door een algemene druk op de prijzen door aanbiedingen.

Telcommunicatie: de opkomst van de Smartphone

In deze markt, groot 326 miljoen Euro in het vierde kwartaal, spelen GSM's natuurlijk een hoofdrol. De stijging van 1,5% in het laatste kwartaal was geheel toe te schrijven aan de grote vraag naar Smartphones, waarvan de verkopen verdubbelden ten opzichte van vorig jaar. Mobiel e-mail, internet en TV ontvangst zijn hiervoor de grote trekkers, zeker in combinatie met aantrekkelijke abonnementen op deze diensten. Gewone GSM toestellen lieten een omzetdaling van -17,4% zien in het laatste kwartaal, maar bleven met een waarde van 200 miljoen Euro het grootste segment in deze markt.

Kantoorbenodigdheden: printen en opslaan

Binnen GfK Temax(R) staat deze markt voor printerbenodigdheden en digitale opslagmedia. Het grootste segment in deze markt van in total 250 miljoen Euro zijn inktpatronen voor printers. Met een omzetaandeel van 50% in deze markt over het hele jaar heen, daalde de omzet in het vierde kwartaal -7,4%. Fotopapier deed het goed met een stijging van +6,9% en Video-/dataprojectoren ("beamers") lieten zelfs een stijging zien van 96,8%. Daarmee vertegenwoordigen ze een omzet van 14,9 miljoen Euro. In het tweede halfjaar van 2008 braken deze apparaten door voor de particuliere consument onder invloed van een ruimer aanbod in betaalbare modellen. USB geheugensticks en -kaarten bleken een stabiele markt in omzet (-0,2%), maar lieten een forse stijging in aantallen zien onder invloed van prijzen die meer dan maandelijks doorlopen omlaag gingen.

De invloed van de financiële crisis

De index van het consumentenvertrouwen in Nederland laat een dramatisch laag niveau zien van (gemiddeld) -30 in het vierde kwartaal van 2008. Dit wordt vooral veroorzaakt door een zeer gering vertrouwen in de economische situatie (-60). In dat licht bezien is de ontwikkeling van de markt van Technische Consumentenproducten nog tamelijk gunstig. In veel markten is het ontbreken van consumentenvertrouwen al aanleiding tot een grote daling in de uitgaven, zoals bijvoorbeeld te zien is in de autobranche en in de huizenmarkt. Innovaties missen hun invloed niet op de ontwikkeling van de markt van Technische Consumentenproducten. Consumenten reageren positief op deze producten die bovendien zeer gewild zijn vanwege het plezier dat ze de gebruikers schenken, zeker in deze "donkere" tijden. De Nederlandse markt laat een verzadiging van het aantal verkooppunten zien, waardoor er doorlopend druk op de prijzen is. Dat is goed voor de consumenten die een lagere aankoopdrempel ervaren, maar is slecht voor het rendement van de branche op termijn; zowel voor de detailhandel als de leveranciers/fabrikanten. Het is duidelijk dat hoogwaardige techniek begerenswaardig goedkoop is!

Samenvatting van de ontwikkelingen (tabel)

Verklaring afkortingen:

De markten die GfK Temax volgt worden aangeduid als:

Consumer Electronics (CE): "bruingoed"; audio/video apparatuur

Photo (PH): digitale fotoappatauur

Major Domestic Appliances (MDA): "witgoed" ; huishoudelijke apparaten

Small Domestic Applicances (SDA): kleine elektrische huishoudelijke app.

Information technology (IT): computers en randapparatuur

Telecommunication (TC): telecommunicatie apparatuur

Office Equipment (OE): verbruiksartikelen t.b.v. kantoor en IT apparatuur

Het onderzoek

GfK TEMAX(R) Netherlands is een index die is ontwikkeld door GfK Retail and Technology om de trends van de markten voor technische consumentengoederen in kaart te brengen. Het GfK TEMAX(R) Report wordt internationaal uitgegeven. De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek aan de hand van de retail panels (Retail Tracking) van GfK Retail and Technology. De Retail Panels omvatten wereldwijd gegevens van meer dan 190.000 detailhandels verkooppunten. Alle rapportages en persberichten zijn ook beschikbaar op www.gfktemax.com.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Patrick Langley, tel: +31 20 713 3028, patrick.langley@gfk.com,

De GfK Groep

De GfK Groep is in omvang de nummer 4 in marktonderzoek. De activiteiten omvatten drie divisies die in Nederland met een eigen kantoren zijn vertegenwoordigd: GfK Retail and Technology, Custom Research en Media. De groep omvat 115 ondernemingen in meer dan 100 landen. Van oorsprong een Duitse onderneming; thans werken meer dan 80% van de 10.000 personeelsleden (peildatum 30 september 2008) buiten het thuisland.

Voor meer informatie bezoek onze website www.gfk.com.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.gfkbenelux.nl