Ministerie van Defensie

Arbeidsvoorwaarden sector Defensie

24 februari 2009, 15.23 uur

Staatssecretaris Jack de Vries en de centrales van overheidspersoneel hebben vanmorgen een definitief onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel in de periode 1 maart 2009 - 1 maart 2010. Dit resultaat wordt in de komende periode voorgelegd aan de achterban.

De economische vooruitzichten verslechteren in hoog tempo. Daarom is gekozen voor een gematigde structurele loonontwikkeling, waarbij de salarissen met 1,0 procent stijgen. Conform de afspraak in het vorige akkoord wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van een volledige dertiende maand door verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5 procent.

Het onderhandelingsresultaat bevat daarnaast onder meer afspraken over acute knelpunten op het gebied van vergoedingen, waaronder buitenlandvergoedingen, en afspraken over levensfasebeleid en loopbaanbeleid. Verder is afgesproken dat de cumulatie van UKW en neveninkomsten bij de (semi-) publieke sector zal worden beperkt.