ABVAKABO FNV

Cao PGGM 2009 unaniem aangenomen

Afgelopen vrijdag, 20 februari, was de laatste dag waarop leden van ABVAKABO FNV konden stemmen over de cao PGGM. Inmiddels is bekend dat de cao unaniem is aangenomen. De cao, met daarin onder meer een structurele loonsverhoging van 3%, zal met terugwerkende kracht per
01-01-2009 in werking treden.
ABVAKABO FNV wil iedereen die zijn stem heeft uitgebracht bedanken voor de moeite!