Gemeente Vlaardingen


Ideeënronde Rotterdam Vooruit

24 februari 2009

Als er geen extra aanvullende maatregelen worden genomen, blijft de Rotterdamse regio in de toekomst slecht bereikbaar. De projectorganisatie Rotterdam Vooruit onderzoekt welke maatregelen nodig zijn voor de middellange (2020) en lange termijn (2030-2040).

Dit gebeurt samen met burgers, belangenorganisaties, overheden en het bedrijfsleven. Tot 9 maart kunt u ideeën, knelpunten en ervaringen aandragen via www.rotterdamvooruit.nl. Naar verwachting zal eind maart de beoordeling van alle ideeën worden afgerond. Alle ideeën en bijdragen die voldoen aan de spelregels worden gebundeld in een document. Kansrijke ideeën en oplossingen worden vervolgens meegenomen bij het ontwikkelen van scenarios. Aansluitend daarop start in april een milieu-effectrapportage met bijbehorende inspraakprocedures.

In het projectteam (officieel: MIRT Verkenning Regio Rotterdam en Haven duurzaam bereikbaar') werken diverse overheden samen: het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam.