Gemeente Hellevoetsluis


Veel belangstelling bewonersbijeenkomst Nieuwenhoorn

Op woensdag 18 februari organiseerde de gemeente een bewonersbijeenkomst in de Oude Woelhoek over de verplaatsing van voetbalvereniging Nieuwenhoorn. Vanwege de grote belangstelling werd de avond in tweeën gesplist, zodat er voldoende tijd was voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Bij de start van de bijeenkomst lichtten wethouder Joosten en de voorzitter van de v.v. Nieuwenhoorn hun overwegingen toe die geleid hebben tot de keuze van het verplaatsen van de voetbalvereniging. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens de avond werd mededeling gedaan van de indiening van een burgerinitiatief dat de volgende dag aan de gemeenteraad aangeboden zou worden om de voetbalclub niet te verplaatsen. Tijdens de bewonersavond toonden de bewoners van Nieuwenhoorn een grote emotionele verbondenheid van het dorp met de voetbalvereniging en haar voorzieningen en voorlopig liggen de meningen over de noodzaak van de verplaatsing nog ver uit elkaar. Gemeente en bewoners riepen elkaar op toch nog eens goed naar elkaars argumenten te luisteren. Nu het gesprek met het dorp is geweest, kan de raad een standpunt innemen. Dit nadat er nog eens goed naar de voor en nadelen is gekeken.
Wethouder Joosten was tevreden over het verloop van de avond en was blij met de hoge opkomst. "Dat toont de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk", aldus de wethouder. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit of de verplaatsing van de voetbalvereniging doorgaat.

02/24/2009