SGP


21 - 02 - 09 | Werkbezoek Staphorst, Hardenberg en Rhoden Werkbezoek Staphorst, Hardenberg en Rhoden

De Staphorster variant is in de politiek een bekend begrip. Schamperend wordt er een coalitie met de kleine christelijke partijen mee aangeduid. De linkse fracties zien er een bedreiging in. Die kant moet het toch echt niet op. Dat werd in voorkomende gevallen vooral het CDA ingewreven. Met de bedoeling deze partij voldoende schrik aan te jagen in de hoop daarmee een politieke verbintenis met GPV, RPF (nu ChristenUnie) en SGP te voorkomen. In de wegenbouw overigens was in de vorige eeuw âde Staphorster variantâ de naam voor een daar voor het eerst aangelegde soepele wegkruising.

Ik gebruik deze aanduiding in een heel ander verband. Gisteren legden we als fractie samen met onze statenleden van Overijssel, een werkbezoek af aan de mooie gemeente Staphorst. Ik ga nu voorbij aan het nuttige gesprek met het gemeentebestuur. Ik wil het hebben over het particuliere initiatief vanuit de bevolking dat leidde tot een ontmoetingsplaats voor jongeren op vooral de zaterdagavond. Men wilde de jeugd van Staphorst een alternatief bieden voor café, keet en disco. In samenspraak met jongeren, hun ouders en de kerkenraad van de grote plaatselijke hervormde gemeente, kwam het trefcentrum tot stand. In dit centrum worden heldere regels aangehouden over de sfeer, het aantal consumpties en dergelijke. De jongeren waarderen deze ontmoetingsplaats zeer. Natuurlijk is er wel regelmatig de vraag hoé een en ander in goede banen te kunnen blijven leiden, maar tot nu toe, zo werd ons gemeld, loopt dat naar tevredenheid van alle betrokkenen. Een laagdrempelig alternatief, een echte Staphorster variant!

Klik hier om foto's van het werkbezoek te bekijken.

Familiedagen Hardenberg
Vanuit Staphorst spoedden we ons naar Hardenberg. We bezochten er de stand van de SGP op de familiedagen te Hardenberg. Wat een drukte, blijkbaar een groot succes. Misschien wel iets te druk, zeker voor het gemak. En jawel hoor, juist in de omgeving van de SGP-stand was er letterlijk nauwelijks doorkomen aan. Grote opstopping, langzaam langs schuifelende gezinnen. Voor de kinderen was er de trekpleister van het waterbassin, waaruit kinderen drijvende eendjes konden hengelen. Intussen hadden de ouderen, zowel oudere jongeren als ouders, even de handen vrij om wat formuliertjes in te vullen en zich positief te verbinden aan de boodschap van onze partij in de politiek. Het stemt tot dankbaarheid dat ook bij deze gelegenheid zo velen daar gebruik van maakten. Intussen worden er dan veel gesprekken aangeknoopt. Over de gevreesde gevolgen van de kredietcrisis, over allerlei betreurde ontwikkelingen op âgeestelijkâ gebied die hun invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming en over de zware verantwoordelijkheid die in dit proces op het CDA en de ChristenUnie rust binnen de coalitie om corrigerend op te treden. Men wil daar wel wat meer concreet van merken. Men moedigde ons aan deze fracties toch scherp te houden op het punt van Bijbelse waarden en normen, die het waard zijn aangelegd te worden in de politiek. En uiteraard ook zelf met concrete voorstellen te komen. Bemoedigend om door zoveel mensen, die je voor het eerst ontmoet, die nogal eens zeiden eigenlijk op een andere christelijke politieke partij te zijn georiënteerd, maar daarbij steeds onrustiger te zijn geworden, Gods zegen te krijgen toegewenst.

Klik hier om de foto's van de Familiedagen te bekijken.

Roden
We sloten de dag af met een spreekbeurt in Roden, voor de drie Noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Onze routeplanner was gericht op een verkeerd adres van bestemming. Hoe die fout er was ingeslopen weet ik niet. Wel weet ik, dat we in een moderne woonwijk terecht kwamen, waar men niet wist van een SGP-bijeenkomst. Gelukkig hebben we tegenwoordig mobiele telefoons. Resultaat was een verlate aankomst. Zoeken kost heel veel tijd, een kwartier is dan zo om.

We hadden een leerzame avond. Collega Van der Staaij en ik hadden een plan met acht actiepunten voor het Noorden meegebracht. Veelal van financiële en technische aard. In de toedeling van geld en plannen om economie, werkgelegenheid, woonklimaat en bijvoorbeeld de mobiliteit te stimuleren, wil het Rijk de Randstad nog wel eens voortrekken en dat gaat dan ten koste van bijvoorbeeld het Noorden. De SGP vindt dat niet helemaal eerlijk. Ook de plattelandsontwikkeling heeft onze aandacht, met een krachtige agrarische stand die harmonieert met de natuur. Het spanningsveld tussen boerenbedrijf en natuurwaarden was ons in de omgeving van Staphorst op twee bedrijven âs morgens nog weer duidelijk geworden.

Maar uiteindelijk gaat het niet alleen daarom. Het gaat er ook om op welk kompas de regering koerst. En welke gids men heeft. Dat hadden onze reiservaringen ons wel ingescherpt. De enige betrouwbare gids in het (politieke) leven is ongetwijfeld het Woord van God. Ook daarover hebben we gesproken. Om in die beeldspraak te blijven merkte aan het eind van de avond één van de aanwezige voorzitters van onze provinciale verenigingen snedig op, dat een goed kompas altijd met de naald naar het noorden wijst. De bedoeling was duidelijk.

Van der Vlies