Media beoordelen farma vooral negatief

24/02/2009 16:00

Nefarma

De Nederlandse media geven een overwegend negatief oordeel over de farmaceutische bedrijven. Dat is de uitkomst van een analyse van 150 artikelen die in 2008 over diverse farma-thema's verschenen in kranten en tijdschriften.

In het onderzoek, uitgevoerd door Pact Public Affairs, zijn 150 artikelen, circa 20 procent van de farma-berichtgeving, geanalyseerd en beoordeeld met een rapportcijfer van 1 tot 10. Hoe positiever de lading, hoe hoger het cijfer. Centraal daarbij stond de vraag: hoe komt dit bericht over op de consument? Een kritisch artikel waarbij in de tekst nuance werd aangebracht, bijvoorbeeld door wederhoor bij een bedrijf, scoorde hoger dan een artikel dat alleen het negatieve nieuws bracht. Het gemiddelde beoordelingscijfer (4,4) toont aan dat de branche vaker negatief dan positief in het nieuws was. In totaal bevatte de selectie 6 uitermate positieve artikelen tegen 30 zeer negatieve stukken.

Het maakt voor de beeldvorming wel uit over welk onderwerp het gaat, toont het onderzoek aan. De meestbesproken thema's waren in 2008 innovatie, beïnvloeding van de patiënt en mededinging. Met name over innovatie wordt gezien het rapportcijfer van 5,8 relatief positief geschreven. Alleen over liefdadigheid en namaakgeneesmiddelen zijn de berichten met een 6,3 en een 8 nog wat rooskleuriger. Ronduit negatief schrijft de pers over thema's als bijwerkingen (2,4), beïnvloeding van artsen (2,8) en mededinging (3,0).

Uit het onderzoek blijkt ook dat een actief persbeleid positieve invloed heeft op de beeldvorming.

De media-analyse is gedaan in aanloop naar het zogenoemde Glazen Zaal Debat over de relatie tussen farmaceutische bedrijven en de media. Dat debat, georganiseerd door brancheorganisatie Nefarma van de innovatieve farmaceutische industrie, vindt vanmiddag plaats in Den Haag. In het deze week verschenen februarinummer van het opinieblad Nefarma& wordt vanuit verschillende gezichtspunten uitgebreid stilgestaan bij hetzelfde thema.


Noot voor de redactie:

Meer informatie (