Mezzo ziet Mantelzorgcijfers SCP als wake-up call beleidsmakers

24/02/2009 16:17

Mezzo

Het aantal langdurig en intensief zorgende mantelzorgers is in zeven jaar met 46% gestegen en 300.000 van hen zijn (te) zwaar belast. Aldus de SCP publicatie Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. In dat jaar besloten tussen de 50.000 en 100.000 mensen die mantelzorg combineren met een betaalde baan om minder te gaan werken of zelfs (tijdelijk) te stoppen. Mezzo hoopt dat dit rapport partijen in actie brengt om meer preventief en ondersteunend beleid te ontwikkelen voor mantelzorgers.

Betere randvoorwaarden nodig: mantelzorg moet 'mogen'

De vergrijzing en toenemende druk op AWBZ voorzieningen zal ertoe leiden dat er een groter beroep zal worden gedaan op de omgeving van mensen die vanwege een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd langdurig en intensief hulp nodig hebben

Dat vraagt om een AWBZ die strekkend is voor de nodige zorg zodat hulpvragers niet afhankelijk worden van mantelzorgers en mantelzorgers niet overbelast raken.

Slechts 19% van de mantelzorgers maakt gebruik van een wettelijke zorgverlofregeling aldus Arie Ouwerkerk, directeur van Mezzo. De rest mag het niet of durft het niet aan te vragen. Dat moet veranderen. Elke mantelzorger moet voor zorgverlofregelingen in aanmerking komen. Het ministerie van SZW wil vooralsnog de regeling alleen versoepelen voor mantelzorgers die zorgen voor een huisgenoot, maar niet voor hen die langdurig en intensief voor buren of vrienden zorgen. Naar schatting worden zo'n zeshonderdduizend mantelzorgers gedwongen hun vakantiedagen op te nemen omdat zij iemand willen verzorgen.

Lokale ondersteuningsaanbod moet versterkt worden

De overgrote meerderheid van de mantelzorgers vindt zorg voor familie en bekenden de gewoonste zaak van de wereld. Zorg voor een ander kan echter emotioneel en fysiek zwaar zijn als er continue een appél wordt gedaan. Overbelasting ligt met name op de loer voor mantelzorgers in intensieve en complexe hulpsituaties, mantelzorgers van hulpvragers die gedragsproblemen hebben en mantelzorgers die geen kans zien om zorg over te dragen en te delen met anderen.

Mantelzorgers kunnen terecht bij Steunpunten Mantelzorg in heel Nederland, voor een luisterend oor, goede informatie, advies en praktische steun. Mezzo stelt vast dat het onderzoek laat zien dat het lokale ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers nog onvoldoende ontwikkeld is binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Elke gemeente staat voor de uitdaging, geïnspireerd door het ministerie van VWS, om nu en in de toekomst op lokaal niveau te zorgen dat burgers mee kunnen blijven doen aan de maatschappij. Goede mantelzorgondersteuning om te voorkomen dat mantelzorgers uitvallen is daarbij van groot belang, bijvoorbeeld door overdracht van zorg mogelijk te maken en door goede voorzieningen te treffen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.