Advies aan Minister Plasterk: Van zesjescultuur naar excellentie

24/02/2009 16:26

Academic Transfer

AcademicTransfer en Battle of Concepts gaan samen de uitdaging aan om te laten zien dat studenten en pas afgestudeerden creatieve bijdragen kunnen leveren aan talentontwikkeling in het onderwijs. Minister Plasterk heeft binnen zijn onderwijsbeleid een speerpunt gemaakt van talentontwikkeling, ook wel "excellentie in het hoger onderwijs" genoemd. In het onderwijs lijkt echter een "zesjescultuur" te zijn ontstaan. AcademicTransfer en Battle of Concepts geloven dat studenten en pas afgestudeerden in staat zijn waardevolle inzichten te verschaffen in de discussie over excellentie in het onderwijs.

In 2007 zei Plasterk nog tijdens het jaarcongres van de HBO-raad dat bijna de helft van de HBO-studenten en 37% van de WO-studenten zich niet voelt uitgedaagd tot extra presteren in het huidige onderwijs dat ze krijgen. De overheid financiert initiatieven om belemmeringen die in de huidige situatie bestaan te identificeren. Dit biedt inzicht in de wijze waarop rendement en excellentie in het hoger onderwijs gerealiseerd kunnen worden. Om dit streven te ondersteunen wordt voor de periode 2008-2013 50 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en analyses van het onderwijs als onderdeel van "Rendement en Excellentie".

De student zelf

Tot nog toe is de student zelf, als ervaringsdeskundige, niet of nauwelijks in deze discussie betrokken geweest. In samenwerking met Battle of Concepts heeft AcademicTransfer deze Battle opgezet om via een adviesrapport te laten zien dat studenten en pas afgestudeerden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke discussies. In deze Battle vraagt AcademicTransfer de visie van de student op excellentie in het hoger onderwijs. De beste concepten worden gebundeld tot een adviesrapport en aangeboden aan o.a. Minister Plasterk, aan onderwijsinstellingen, de HBO-raad en de Vereniging van Universiteiten VSNU.

AcademicTransfer

AcademicTransfer is de vacaturesite voor wetenschappelijk personeel. AcademicTransfer heeft tot doel het kunnen laten excelleren van wetenschappers door mondiaal vraag en aanbod van wetenschappelijke functies bij elkaar te brengen en ondersteuning te bieden bij het maken van de juiste match. AcademicTransfer gelooft in de inventiviteit en creativiteit van studenten en Young Professionals en is van mening dat deze doelgroep vaker betrokken zou moeten worden bij het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Meer informatie vind je op www.academictransfer.nl.

Battle of Concepts

Battle of Concepts is een crowdsourcing platform waar organisaties vraagstukken

plaatsen die worden opgelost door studenten en Young Professionals (HBO en WO t/m 30 jaar). Op deze manier is het voor organisaties mogelijk om extern innovatieve ideeën te genereren. Deelnemers kunnen prijzengeld winnen en ontdekt worden door de deelnemende bedrijven. Met een Talent Pool van 4000 studenten en Young Professionals is Battle of Concepts de grootste denktank van Nederland. Meer informatie vind je op www.battleofconcepts.nl.

Deze Battle is direct te vinden op: http://www.battleofconcepts.nl/battledetails.aspx?bid=70

http://www.battleofconcepts.nl/battledetails.aspx?bid=70


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie,