Vereniging FME-CWM

Gedrag werknemers struikelblok bij verbeteren arbeidsveiligheid

Zoetermeer, 24 februari 2009 Het gedrag van de werknemers moet centraal staan bij het verbeteren van de arbeidsveiligheid in de metaal. Dat is een belangrijke conclusie van de FME-Benchmark Arbo en Verzuim 2008. Uit deze benchmark blijkt dat ruim 40% van de werknemers niet de benodigde eigen verantwoordelijkheid neemt bij het veilig werken, terwijl ze zich wel bewust zijn van het belang van veilig werken. Het verzuim in de sector is met 4,5% vrijwel gelijk aan vorig jaar en ligt op het landelijke gemiddelde.

Het gedrag en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers is een veronachtzaamd aspect in het arbo-dossier, zegt Gijs Meijer, beleidsadviseur arbeidsomstandigheden van de Vereniging FME-CWM. Naast de vele initiatieven die werkgevers al ontplooien, is er bij het gedrag op de werkvloer nog veel winst te boeken voor het veilig en gezond werken. Het is niet meer dan logisch dat dit onderwerp de komende jaren topprioriteit krijgt. FME pakt de handschoen zelf op, onder andere met de eigen sectorspecifieke opleiding Gedrag & Cultuur, maar het is volgens Meijer ook noodzakelijk dat de Arbeidsinspectie zich veel meer dan nu gaat richten op het gedrag van de werknemers. Daarnaast zou het goed zijn als de overheid samen met ons deze kwestie aan de orde stelt, bijvoorbeeld via een grote publiciteitscampagne over gedrag en verantwoordelijkheid van de werknemer.

Aan de FME-Benchmark Arbo en Verzuim 2008 deden 219 bedrijven mee, samen goed voor ruim 50.000 werknemers.

Over FME
De Vereniging FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De bedrijvigheid in de sector betreft engineering, productie, handel, industrieel onderhoud en industriële automatisering. Bij FME zijn ongeveer 2.750 lidondernemingen (metaal, kunststof, elektronica en elektrotechniek) met 260.000 vaste medewerkers aangesloten. De totale omzet van de leden is ruim 79 miljard euro. Daarvan wordt 59% in het buitenland behaald. FME behartigt de belangen van de lidbedrijven (nationaal en internationaal) en verleent hen diensten op sociaal, economisch en technisch gebied. Bij FME zijn 150 brancheorganisaties aangesloten. FME heeft, inclusief brancheorganisaties, 235 medewerkers met specialistische kennis op vele terreinen in dienst.


---


-----------------------