Gemeente Laren


Landelijke doelstelling afval scheiden in 2008 gehaald!

Mede door de inzet van de inwoners van de Gooi en Vechtstreek

In 2008 is in Gooi en Vechtstreek de landelijke (LAP) doelstelling voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval gehaald. Met ruim 53% gescheiden inzameling voldoet de GAD daarmee al in 2008 aan de voor 2012 gestelde landelijke doelstelling voor de regio. De GAD verwacht in 2010 zelfs ruim 54% gescheiden in te zamelen.

In 2003 is de GAD gestart met het programma GIHA (gescheiden inzameling huishoudelijk afval). Zonder dit verbetertraject zou het percentage gescheiden inzameling zijn blijven schommelen rond 48%. Dit percentage is in 2008 echter gestegen naar ruim 53%, en ligt daarmee ca. 5% hoger dan in de periode voor 2003. Dit betekent dat jaarlijks ruim 6.500 ton meer afval wordt gescheiden dan voor 2003.

Het omgekeerde geldt ook: jaarlijks wordt ruim 6.500 ton restafval vermeden! Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee!

De afgelopen jaren is veel gedaan aan voorlichting en communicatie (zoals de GFT-actie met 'Sjaak de Schillenboer' en de glascampagne 'Glas: houd het apart'). Ook is de gelegenheid om afval gescheiden aan te bieden vergroot. Zo kunnen tegenwoordig ook vlakglas en gips gescheiden worden aangeboden en zijn er papiercontainers uitgedeeld in de regio. Voor 2009 en 2010 staan nog verschillende campagnes en het bijplaatsen van onder andere glascontainers op de rol.

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage voor de inwoners in Gooi en Vechtstreek is de afgelopen jaren gedaald beneden het niveau van 2004. Op de meeste plaatsen in Nederland zijn de kosten voor afvalbeheer de laatste jaren telkens toegenomen.