Surseance voor laatste bedrijfsonderdelen Meavita Nederland

24/02/2009 16:41

Meavita Nederland

Amersfoort, 24 februari 2009

In de laatste fase van ontvlechting, heeft Meavita Nederland surseance van betaling aangevraagd voor bedrijfsonderdelen van Meavitagroep Den Haag en Thuiszorg Groningen. De surseance is aangevraagd omdat de betrokken zorgkantoren de wijze van betaling van de geleverde zorg hebben veranderd. Daardoor zijn bedrijfsonderdelen in Groningen en Den Haag in de problemen gekomen.

Om de continuïteit van zorg en de werkgelegenheid te kunnen borgen heeft het ministerie van VWS nieuwe stichtingen opgericht. De zorgkantoren in de desbetreffende regio's gaan de uitvoering er van op zich nemen. De zorgkantoren hebben mondeling toegezegd dat alle medewerkers in Groningen en Den Haag hun rechten in de nieuwe stichtingen behouden. Meavita Nederland heeft, ondanks nadrukkelijk verzoek, hiervan nog geen schriftelijke bevestiging ontvangen.

Afgelopen maanden bleek een doorstart van Meavita Nederland onmogelijk waarna het concern tot ontvlechting besloot. Vorige week verzelfstandigde het bedrijfsonderdeel Meavita Opgroeiende Kinderen in Den Haag en ging Meavita hulp BV eveneens in Den Haag over in handen van Thuiszorgservice Nederland. Hier zijn 1400 banen mee veiliggesteld.

Daarvoor al zijn de werkmaatschappijen Sensire, Vitras / CMD en de Wielborgh losgemaakt. Alle leveren weer zelfstandig zorg in respectievelijk de Achterhoek, Utrecht en Dordrecht. Door deze ontvlechting stelde Meavita Nederland de zorg aan 55.000 cliënten veilig en werden de banen van 11000 medewerkers zeker gesteld.


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie,