Rechtbank Roermond


Uitspraak rechtszaak bruggetje over Klein Hellegat Roermond

Roermond, 24 februari 2009 - De rechtbank Roermond heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak die door Stichting Roerdelta-Open en Stichting Ruimte was aangespannen tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond over de weigering van het college om het bruggetje over het Klein Hellegat te Roermond met - onbestreden
- monumentale waarde te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

De weigering van burgemeester en wethouders had te maken met het belang van een voldoende doorstromingscapaciteit om de ECI-centrale rendabel te laten zijn.Volgens het college belemmert het bruggetje, mede gezien de geringe doorstroomcapaciteit van de duikers, een voldoende doorstroming.

De rechtbank heeft deskundigen van StAB opdracht gegeven om een rapport uit te brengen, waarbij verzocht is om - in essentie - antwoord te geven op de vraag: "Is het bruggetje over het Klein Hellegat te Roermond de veroorzaker van het opstuwingprobleem dat een goede exploitatie van de ter plaatse gelegen ECI-Centrale in de weg staat?

De conclusie van het deskundigenonderzoek is dat het bruggetje een goede werking van de waterkrachtcentrale niet in de weg staat en de rechtbank acht onvoldoende grond aanwezig om de (onafhankelijke) deskundigen niet te volgen. Het beroep van de stichtingen is gegrond verklaard.

LJ Nummer

BH3585

Bron: Rechtbank Roermond Datum actualiteit: 24 februari 2009 Naar boven