Gemeente Elburg


Snoeischouw binnen de gemeente Elburg

In week 10 zal van gemeentewege worden gecontroleerd of tuinen en andere percelen aan de bepalingen van de APV voldoen. Tevens zal worden gekeken of de onderhoudsplichtigen van openbare voetpaden aan hun onderhoudsverplichtingen hebben voldaan.

SNOEISCHOUW

Op kruisingen en in bochten van wegen wordt het uitzicht van verkeersdeelnemers vaak belemmerd door te hoog opgegroeide bomen, hagen of andere gewassen. Daarom zijn in artikel 2.1.6.3 van de Algemene Plaatselijke verordening (APV) van deze gemeente bepalingen opgenomen die de eigenaars of gebruikers van gronden verplichten gewassen, tuinmuren, schuttingen, opslag van materialen e.d. op genoemde kruisingen en bochten lager te houden dan 0.80 m.

Dit geldt voor gedeelten van tuinen c.q. percelen binnen en buiten de bebouwde kommen, e.e.a. zoals aangegeven op onderstaande tekeningen.

In week 10 zal van gemeentewege hierop worden gecontroleerd. Wilt u weten of uw beplanting, schutting etc. voldoet aan de bepalingen die in de APV zijn opgenomen dan kunt u klikken op tekeningen snoeischouw (onderaan deze pagina).


* tekening snoeischouw

laatst gewijzigd: 24-02-2009 | print deze pagina print deze pagina | download document: Snoeischouw binnen de gemeente Elburg |