Gemeente Waterland

23 februari 2009

Ringshemmen tweede fase

In de week van 23 tot en met 27 februari concentreren de werkzaamheden zich binnen de op foto aangegeven twee gebieden. De werkzaamheden bestaan uit:

Gebied 1

Op de Avegaar wordt de laatste hand gelegd aan de drainageleiding. Aansluiten hierop zal de rijbaan opnieuw in profiel worden gebracht en wordt de rijbaan tijdelijk voorzien van bestrating. Hoewel de weg is afgesloten wordt er loopschotten neergelegd zodat voetgangers kunnen passeren. Aanbevolen wordt echter om een klein stukje om te lopen via de blauwe route. De scholen zijn vanuit de Oranjewijk gewoon bereikbaar.

Gebied 2

Langs de Karn wordt in parkeervakken drainage aangelegd en worden aansluitend gestart met het herstraten van de parkeerplaatsen. In de zijstraat van de Karn wordt de rijbaan voorzien van bestrating zodat Het parkeerterrein weer bereikbaar wordt. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan de verschillende voetpaden.

Meer informatie

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer R. Ente (tel. 06-22248052) of de waarnemend projectleider de heer P. Verkroost (tel. 0299-658623).


---