Gemeente Eemnes

Persberichten

Winkelruimte in de Minnehof wordt nu ook aangeboden aan ondernemers buiten Torenzicht.

Met een groot deel van de winkeliers zijn inmiddels contracten afgesloten. Met een enkeling is men nog in onderhandeling. Een tweetal winkeliers wil niet verder in gesprek zolang er geen uitspraak van de raad van state is.

Ten aanzien van één ondernemer was de mening van de gemeente dat er geen correcte aanbieding had plaatsgevonden. Die aanbieding is aangepast en met deze ondernemer worden nu de laatste contract afspraken gemaakt.

De gemeente concludeert nu dat Leyten aan de inspanningsverplichtingen heeft voldaan. Daarmee is het voorkeursrecht van de ondernemers Torenzicht komen te vervallen. Projectontwikkelaar Leyten mag op basis daarvan de resterende winkelruimtes nu aanbieden aan andere gegadigden. Er moet daarbij rekening gehouden worden dat er geen dubbelingen in de branchering ontstaan (met uitzondering van de supermarkten). Het branchepatroon wordt in overleg met de gemeente bepaald.

(Gepubliceerd 24-02-2009)