Gemeente Eemnes

Persberichten

Visplaats, speciaal voor minder validen, in de Eempolder.

De Waai ligt op het grondgebied van natuur monumenten. Deze vereniging geeft alle medewerking aan het plan.

De kosten worden voor een deel gedragen door de gemeente en aangevuld met een provinciale en Europese subsidie. Inmiddels is deze mondeling ook toegezegd en staat de gemeente in de startblokken om, na definitieve goedkeuring, met de werkelijke uitvoering te beginnen.

Donderdag 19 februari is het plan nog eens met mevrouw M. van der Schaal en de heer B. Assinck van het PGE besproken. Aansluitend is de afvaardiging van het PGE, de betrokken ambtenaren en wethouder Zoetman ter plaatse gaan kijken.

In de plannen zal nog extra aandacht gegeven worden aan de bereikbaarheid via het bestaande fietspad en aan de veiligheid op de visplek voor scootmobiels.

Zoetman verwacht dat voor de zomer gebruik kan worden gemaakt van deze voorziening.

(Gepubliceerd 24-02-2009)