Gemeente Purmerend

Eerste ster voor veiligheid in centrum

24 februari 2009

Partijen ondertekenen KVO convenant

Op 23 februari werd de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt aan vertegenwoordigers van de ondernemers in het centrum van Purmerend. Hoofdbedrijfschap Detailhandel reikte het certificaat uit. Het certificaat geeft aan dat de ondernemers samen met de gemeente, brandweer en politie maatregelen nemen om de veiligheid in het centrum te vergroten.

In 2007 is de gemeente Purmerend gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het doel van het project is de veiligheid van winkels en het winkelgebied te verbeteren. Ondernemers worden vaak geconfronteerd met schade door criminaliteit en overlast. Ook het publiek ziet graag een schoon en veilig winkelgebied. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft hier een antwoord op: het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Overleg en heldere samenwerkingsafspraken zijn daarvoor het startpunt.

Verschillende sterren
Het keurmerk bestaat uit verschillende sterren, bijvoorbeeld voor een duurzame samenwerking en de uitvoering van afgesproken maatregelen. Voor het verkrijgen van de eerste ster moet een aantal stappen doorlopen zijn. Zo wordt eerst een nulmeting gehouden en worden vervolgens een samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak opgesteld.

Actiepunten
Op de lijst met actiepunten in Purmerend staan onder andere de aanpak van veelplegers met behulp van een collectief winkelverbod, het bestrijden van zakkenrollen, interne trainingen om interne diefstal te beperken, beter hang- en sluitwerk tegen inbraak, het terugdringen van overlast van jongeren, het verhogen van de brandveiligheid en het verhogen van het risicobewustzijn bij personeel.