Ministerie van Defensie

Antwoorden op de vragen van de leden Schreijer-Pierik en Haverkamp (CDA) over het zwembad op de voormalige vliegbasis Twenthe (ingezonden 4 februari 2009 met kenmerk 2009Z01826/2080911970).

1
Bent u op de hoogte van de berichtgeving 1) rond de eventuele instandhouding en uiteindelijke sloop van het zwembad bij de voormalige Vliegbasis Twenthe? 1) TC Tubantia, 10 juli 2008, 4 november 2008 en 5 november 2008 Ja
2
Is u bekend dat de inwoners van Lonneker en omgeving reeds sinds de jaren dertig recreatief gebruik mochten maken van het zwembad als compensatie voor de overlast van de vliegbasis, en dat met het gebruik van het zwembad in een belangrijke lokale behoefte werd voorzien? Nadat de Koninklijke luchtmacht na de Tweede Wereldoorlog het vliegveld in gebruik had genomen, is het gebruik van het zwembad door de inwoners van Lonneker toegestaan als een vorm van goed nabuurschap. Het was ook een vorm van compensatie voor de ervaren overlast van de basis. 3
Heeft u steeds overleg gehad met betrokken gemeenten en direct belanghebbenden over mogelijke instandhouding van het zwembad en het besluitvormingsproces, uiteindelijk resulterend in de plotselinge sloop van het zwembad en bijbehorende infrastructuur? Vanaf 2006 is er regelmatig overleg geweest tussen Defensie, de Stichting Dorpsraad Lonneker en de gemeente Enschede over de mogelijke instandhouding van het zwembad. Hierbij zijn verschillende opties voor exploitatie en eigendom aan de orde geweest. Pagina 2/3 Ministerie van Defensie Pagina 3/3
Uiteindelijk is op 31 oktober 2008 mondeling aan de stichting het besluit kenbaar gemaakt dat het medegebruik definitief werd beëindigd en dat het zwembad zou worden gesloopt. Dit besluit en een uitgebreide toelichting zijn op 11 december 2008 schriftelijk aan de stichting aangeboden. Op 19 december 2008 is het besluit nader toegelicht aan de verantwoordelijke wethouder van Enschede. Hierbij was ook een vertegenwoordiger van de stichting aanwezig. De sloop in januari 2009 kan daarom niet als onverwacht of plotseling worden bestempeld. 4
Was sloop van het zwembad volstrekt onvermijdelijk? Waarom is in afwachting van feitelijke herbestemming van de locatie van het zwembad niet besloten tot instandhouding van het bad? Het zwembad was gelegen op het entreegebied van de voormalige vliegbasis Twenthe. Dit gebied wordt herontwikkeld ten behoeve van het Cimic Centre of Excellence (CCoE) en is daartoe als bouwreserveringsgebied aangemerkt. De eisen op het gebied van veiligheid en bewaking van de nieuwe bestemming zijn niet te combineren met de aanwezigheid van een openbaar zwembad. Om het technisch verouderde zwembad te kunnen handhaven zouden bovendien investeringen nodig zijn die niet in verhouding staan tot een tijdelijke voortzetting van het gebruik.