Gemeente Alphen aan den Rijn

investeert dit jaar 2,5 miljoen extra in mensen

Gemeente investeert dit jaar 2,5 miljoen extra in mensen

Extra geld voor het veilig opgroeien voor alle kinderen in Alphen aan den Rijn, voldoende kansen en kwalificaties voor jongeren, het terugdringen van overlast door jongeren en een campagne voor vrijwilligerswerk. Maar ook het wegwerken van de wachtlijsten, het voorkomen van schulden en het oprichten van een tweede centrum jeugd en gezin (CJG). Dat zijn enkele van de projecten die in 2009 extra financiële middelen krijgen. Sommige van deze projecten zijn in 2008 al gestart, maar worden in 2009 verder uitgebreid. Dit staat in het jaarplan 2009 van het investeringsprogramma PIM (Programma Investeren in Mensen).

De focus in 2009

Ten opzichte van vorig jaar gaat dit jaar een groter bedrag naar de verbetering van de sociale samenhang in verschillende wijken. Dit houdt onder andere in dat er een verbetering komt van een aantal wijkaccommodaties. Ook op het gebied van schuldhulpverlening vindt dit jaar een intensivering plaats. Dit gaat gebeuren in de vorm van extra voorlichting voor het voorkomen van schulden en een uitbreiding van de schuldhulpverlening. Daarnaast is het voorkomen van de wachtlijsten voor algemeen maatschappelijk werk een speerpunt voor 2009. Ook zal er een campagne worden gestart gericht op vrijwilligers die hard nodig zijn.

Succesvolle projecten uit 2008

Vorig jaar is er voor het eerst met het Programma Investeren in Mensen aan de slag gegaan. Toch zijn er nu al een aantal successen te melden. Zo is de AlphenPas gelanceerd voor de minima, een start gemaakt met wijkgericht werken in de Lage Zijde en Kerk en Zanen. Ook is er begonnen met projecten waarvan de voorbereiding was gestart, maar waarvoor nog onvoldoende geld beschikbaar was voor verdere uitwerking en uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van mantelzorgers en het uitbreiden van jongerenwerk. Deze projecten worden in het komende jaar verder uitgebreid.

PIM

In 2007 stelde de gemeenteraad 10 miljoen euro extra beschikbaar voor jeugd, zorg en welzijn, zelfredzaamheid en de sociale samenhang tussen 2008-2011. Met dit bedrag wil de gemeente een krachtige sociale impuls geven die doorwerkt in de jaren daarna. Dit alles onder de noemer: Programma Investeren in Mensen, kortweg PIM. Het jaarplan 2009 is inmiddels het tweede jaarplan van dit programma.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 0900 - 481 11 11

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn