ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV hekelt rol politiek in ondergang Meavita

Dinsdag heeft Meavita Nederland surseance van betaling aangevraagd voor de bedrijfsonderdelen Thuiszorg Groningen en Meavita West. ABVAKABO FNV vreest voor faillissement van Meavita West en voor verlies van werkgelegenheid. De bond is vooral boos op staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ondanks alle inspanningen van de bond om afspraken te maken over behoud van werkgelegenheid en de overgang van personeel met behoud van alle rechten, heeft het ministerie geen enkele toezegging willen doen. Het lot van de medewerkers ligt nu dus in handen van een externe bewindvoerder/curator.

Het ministerie van VWS heeft nieuwe stichtingen laten oprichten om de zorg over te nemen. Hoewel deze stichtingen aangeven de intentie te hebben om alle medewerkers in Den Haag over te nemen met behoud van rechten, heeft ABVAKABO FNV, ondanks uitdrukkelijk verzoek, hiervan geen schriftelijke bevestiging ontvangen. In geval van faillissement zal er dus toch sprake zijn van verlies van arbeidsplaatsen en rechteloze medewerkers. Personeel in de directe zorg zal wel van werk verzekerd zijn, maar vooralsnog ook niet met behoud van alle opgebouwde rechten.

Zoals het er nu uitziet zullen de nieuwe tijdelijke stichtingen, die de zorg over moeten nemen, alleen salarisgarantie geven. Secundaire voorwaarden als vakantiegeld en vakantiedagen neemt de nieuwe stichting niet over. Jan Kramer, bestuurder zorg ABVAKABO FNV: "Het ministerie van VWS zegt te streven naar overname van personeel met behoud van rechten, maar weet natuurlijk heel goed dat de werknemers rechteloos zijn zodra faillissement wordt aangevraagd."